กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

533  ส่งโครงการสนับสนุนงานวัน อสม. รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.หนองแวงควง  21-03-2559 10:03:14  ส่งโครงการสนับสนุนงานวัน อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
532  ส่งโครงการสนับสนุนงานวัน อสม. รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-03-2559 10:03:14  ส่งโครงการสนับสนุนงานวัน อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
531  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-03-2559 09:46:57  รพ.สต.หนองแวงควงส่ง zero report 13-19 มีนาคม 2559  - ด่วน
530  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-03-2559 15:59:31  ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำวันศุกร์  มีไฟล์แนบ ด่วน
529  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-03-2559 15:36:48  ส่งรายงาน 506 (156-169) - 17 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
528  ทวีศักดิ์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  18-03-2559 14:41:40  รายงานประจำสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วน
527  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-03-2559 13:48:22  ส่งรง.506 วันที่ 16-18มี.ค59จำนวน 2 รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
526  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ งานควบคุมโรค(รพ)  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
525  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
524  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
523  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
522  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
521  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
520  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
519  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
518  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  17-03-2559 12:00:49  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
517  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
516  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
515  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
514  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
513  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
512  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
511  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
510  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
509  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
508  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
507  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
506  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
505  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
504  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176] 177 [178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |