กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

839  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-05-2559 11:27:43  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน เม.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
838  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  03-05-2559 11:12:57  ส่งรายงานแม่และเด็ก เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
837  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-05-2559 11:12:57  ส่งรายงานแม่และเด็ก เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
836  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  03-05-2559 11:03:23  ขอเบิกวัคซีน พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
835  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-05-2559 11:03:23  ขอเบิกวัคซีน พ.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
834  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-05-2559 08:45:19  ผอ รพสต ทุกแห่ง วาระประชุมเดือน เม ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
833  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-05-2559 08:45:19  ผอ รพสต ทุกแห่ง วาระประชุมเดือน เม ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
832  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-05-2559 08:45:19  ผอ รพสต ทุกแห่ง วาระประชุมเดือน เม ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
831  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-05-2559 08:45:19  ผอ รพสต ทุกแห่ง วาระประชุมเดือน เม ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
830  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-05-2559 08:45:19  ผอ รพสต ทุกแห่ง วาระประชุมเดือน เม ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
829  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-05-2559 08:45:19  ผอ รพสต ทุกแห่ง วาระประชุมเดือน เม ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
828  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-05-2559 08:45:19  ผอ รพสต ทุกแห่ง วาระประชุมเดือน เม ย 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
827  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 15:33:27  รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย ประจำสัปดาห์ 29 04 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
826  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 15:27:03  บ้านบากส่ง HI 29-4-2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
825  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2559 15:02:42  บ้านบากส่งผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วน
824  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 14:29:44  สวนจิกส่ง รง.506 - 1 พ.ค. 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
823  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 14:25:31  สวนจิกส่ง 506 - 30 เมษายน 2559 Zero report  - ด่วนที่สุด
822  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 13:17:16  Zeroreport 24 เม.ย.ถึง 30 เม.ย.59  - ด่วนที่สุด
821  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-05-2559 11:53:10  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
820  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-05-2559 11:53:10  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
819  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-05-2559 11:53:10  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
818  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-05-2559 11:53:10  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
817  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-05-2559 11:53:10  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
816  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-05-2559 11:53:10  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
815  สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-05-2559 11:53:10  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
814  นายวิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 11:49:43  บ้านบาก ส่งZero report สัปดาห์ 23 เม.ย.-1พ.ค.59   - ด่วน
813  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-05-2559 10:41:25  เชิญอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
812  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-05-2559 10:41:25  เชิญอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
811  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-05-2559 10:41:25  เชิญอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
810  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-05-2559 10:41:25  เชิญอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176] 177 [178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |