กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

809  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-05-2559 10:41:25  เชิญอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
808  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-05-2559 10:41:25  เชิญอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
807  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-05-2559 10:41:25  เชิญอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
806  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 10:16:46   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report สัปดาห์ที่ 17(24 เม.ย. - 30เม.ย.59)  - ด่วน
805  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 09:50:27  ส่งZero report สัปดาห์ 23 เม.ย.-1พ.ค.59  - ด่วน
804  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-05-2559 09:35:47  ส่งรายงาน 506 (265-269) - 1 พฤษภาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
803  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-04-2559 11:32:43  โพธิ์ทอง ส่ง HI 29 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
802  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-04-2559 11:27:23  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
801  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-04-2559 13:50:01  รายงาน5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
800  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-04-2559 14:14:44  ส่งรายงาน 506 (254-264) - 27 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
799  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  28-04-2559 13:01:37  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
798  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  28-04-2559 13:01:37  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
797  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  28-04-2559 13:01:37  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
796  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  28-04-2559 13:01:37  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
795  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  28-04-2559 13:01:37  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
794  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  28-04-2559 13:01:37  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
793  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-04-2559 13:01:37  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
792  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  27-04-2559 08:57:25  เบิกวัสดุการแพทย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
791  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-04-2559 15:29:16  ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำรายสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
790  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  26-04-2559 10:49:25  ผลงาน 6 เดือน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
789  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  26-04-2559 10:22:06  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
788  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  25-04-2559 17:15:48  MPI เดือน มีนาคม  มีไฟล์แนบ ด่วน
787  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-04-2559 17:05:11  โพธิ์ทอง ส่ง Zero Report 17-23 เม.ย.59  - ด่วนมาก
786  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-04-2559 15:59:58   ส่งรายงาน 506 ( 243 - 253 ) - 24 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
785  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  25-04-2559 13:48:06  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
784  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-04-2559 12:18:12  ส่งzero report 16-24 เม.ย.59  - ด่วนมาก
783  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-04-2559 10:45:58  ส่งรายงาน HI CI 22 04 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
782  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  25-04-2559 10:17:07  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
781  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  25-04-2559 09:30:36  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
780  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-04-2559 21:04:10  บ้านบาก ส่ง HI 22 เม.ย.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177] 178 [179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |