กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

786  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-04-2559 15:59:58   ส่งรายงาน 506 ( 243 - 253 ) - 24 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
785  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  25-04-2559 13:48:06  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
784  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-04-2559 12:18:12  ส่งzero report 16-24 เม.ย.59  - ด่วนมาก
783  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-04-2559 10:45:58  ส่งรายงาน HI CI 22 04 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
782  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  25-04-2559 10:17:07  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
781  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  25-04-2559 09:30:36  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
780  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-04-2559 21:04:10  บ้านบาก ส่ง HI 22 เม.ย.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
779  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  23-04-2559 09:32:15  MPI มีนาคม 2559 ครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
778  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-04-2559 19:30:55  ส่งรายงาน 506 ( 340-342 ) - 21 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
777  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-04-2559 15:57:27  ส่งรง.506 วันที่ 20-22เมย59จำนวน1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
776  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-04-2559 14:37:58  โพธิ์ทอง ส่ง HI 22 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
775  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-04-2559 13:48:04  แผนที่042559  มีไฟล์แนบ ด่วน
774  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-04-2559 13:13:26  รายงาน5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
773  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  22-04-2559 11:12:09  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
772  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  22-04-2559 11:11:48  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
771  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  22-04-2559 11:11:07  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
770  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-04-2559 11:10:32  ส่งคืน MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
769  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-04-2559 11:09:54  5 ส. ค่าความชุกลูกน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
768  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  21-04-2559 10:29:17  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
767  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
766  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
765  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
764  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
763  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
762  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
761  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-04-2559 09:16:17  การอบรมฟื้นฟูทักษะการตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล***ส่งใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
760  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
759  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
758  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
757  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178] 179 [180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |