กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

443  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-03-2559 11:34:22  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
442  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-03-2559 11:34:22  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
441  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  09-03-2559 11:19:16  ส่ง43แฟ้มเดือนกุมภาพันธ์2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
440  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-03-2559 10:53:56  ส่งรง.506 วันที่ 7-9มี.ค.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
439  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-03-2559 09:17:59  รายงาน 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
438  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-03-2559 15:58:20  เชิญครูอนามัยโรงเรียนประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
437  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-03-2559 15:43:13  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักปรับเปลี่ยนฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
436  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 15:43:13  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักปรับเปลี่ยนฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
435  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-03-2559 15:43:13  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักปรับเปลี่ยนฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
434  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-03-2559 15:43:13  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักปรับเปลี่ยนฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
433  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-03-2559 15:01:27  ส่งรายงาน 506 (122-139)-7 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
432  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
431  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
430  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
429  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
428  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
427  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
426  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
425  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
424  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
423  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
422  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
421  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
420  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
419  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
418  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 14:25:52  ส่งรายการหลักฐานการเงิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
417  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  08-03-2559 14:07:40  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
416  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 13:49:44  ส่งโครงการบริหารเงินงานกีฬสาธารณสุข 2558  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
415  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
414  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179] 180 [181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |