กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

756  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
755  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
754  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  20-04-2559 09:07:41  อบรมฟื้นฟูทักษะตรวจเต้านมและการใช้โปรแกรม  มีไฟล์แนบ ด่วน
753  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  19-04-2559 12:20:56  MPIมีค59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
752  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-04-2559 10:19:53  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยา  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
751  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-04-2559 10:18:20  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
750  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  19-04-2559 09:27:54  โพธิ์ทอง ส่ง MPI มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
749  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 15:32:37  ส่งรายงาน 506 (233-239) -17 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
748  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานควบคุมโรค(รพ)  18-04-2559 14:58:05  สวนจิกส่ง5ส150459  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
747  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
746  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
745  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
744  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
743  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
742  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
741  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
740  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-04-2559 14:22:07  ส่งหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 20-22 เมษา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
739  โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 13:15:12  รายงาน5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
738  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 10:57:22  ส่ง Zero Report 10-16มย59 คร้า  - ด่วน
737  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 10:29:32  บ้านบากส่ง 506 จำนวน 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
736  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 10:06:08  ส่งรายงาน BI CI ประจำสัปดาห์ ( วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2559 )  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
735  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 10:00:06  ส่งรายงานลูกน้ำรายสัปดาห์ 15 เม.ย.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
734  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:38:46  ส่งรายงานลูกน้ำรายสัปดาห์ 15 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
733  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:32:45  รายงาน 5 ส. และค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย วันศุกร์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
732  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:22:59  ส่ง zero report 10 -16 เมษายน 2559   - ด่วน
731  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:22:47  โพธิ์ทอง ส่ง HI 15 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
730  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:22:30  506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
729  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:14:46  ส่ง zero report 9-17 เมษายน 2559  - ด่วน
728  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 08:18:02  506 Zeroreport 11-16 เม.ย. 59  - ด่วนที่สุด
727  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-04-2559 14:47:39  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179] 180 [181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |