กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

323  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-03-2559 13:40:57  อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา  มีไฟล์แนบ ด่วน
322  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2559 11:55:54  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน มี.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
321  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  02-03-2559 11:54:22  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือนก.พ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
320  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2559 11:54:22  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือนก.พ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
319  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-03-2559 10:06:40  ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
318  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2559 09:50:27  ส่งรายชื่อผู้นำชุมชนตำบลหนองใหญ่   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
308  จุฑามาศ (อ้อ) งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  01-03-2559 16:59:35  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
307  จุฑามาศ (อ้อ) งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-03-2559 16:09:40  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
306  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  01-03-2559 14:10:22  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
305  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
304  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
303  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
302  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
301  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
300  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
299  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-03-2559 10:01:38  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
298  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  29-02-2559 15:24:59  ส่งใบเบิกพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
297  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
296  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
295  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
294  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
293  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
292  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
291  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
290  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-02-2559 11:36:48  ส่งรายงาน 506 (เลขที่ 108-113) - 28 กุมภาพันธ์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
289   วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-02-2559 10:43:26   บ้านบาก zero report 21-27 กุมภาพันธ์ 2559  - ด่วน
288  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองใหญ่  29-02-2559 10:35:42  ส่งโครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
287  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
286  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
285  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5705 ข่าว รวม : 191 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180] 181 [182][183][184][185][186][187][188][189][190]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |