กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

709  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
708  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
707  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
706  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-04-2559 16:13:31  ส่งรายงาน 506 ( 216 - 221 ) - 7 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
705  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-04-2559 15:50:24  แจ้งประชุมพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
704  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-04-2559 15:50:24  แจ้งประชุมพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
703  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
702  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
701  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
700  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
699  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
698  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
697  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-04-2559 14:13:50  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
696  สุรัชฎา โยคะสัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  08-04-2559 13:37:49  พฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
695  รวงทอง รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  08-04-2559 12:03:30  พฤติกรรมสัปดาห์ลดเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
694  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  08-04-2559 10:30:35  บ้านบากส่ง 43 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
693  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  08-04-2559 10:18:01  43 แฟ้มเดือน มี.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
692  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  08-04-2559 10:07:18  43 แฟ้ม มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
691  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  08-04-2559 10:04:58  43 แฟ้ม มี.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
690  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-04-2559 09:38:36  ส่งรง.506 วันที่ 6-8 มี.ค.59จำนวน2รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
689  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-04-2559 09:02:32  รายงานค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย ประจำสัปดาห์ 08 04 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
688  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  08-04-2559 08:51:45  ส่งข้อมูล43แฟ้มเดือนมีนาคม2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
687  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  07-04-2559 17:47:31  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วน
686  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  07-04-2559 16:53:16  สวนจิก 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
685  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-04-2559 16:06:36  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
684  จิตติมา พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  07-04-2559 14:35:08  สำรวจกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
683  นิตยา บุญรักษ์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  07-04-2559 13:56:53  ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
682  สุรัชฎา โยคะสัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  07-04-2559 13:34:51  แบบประเมินพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
681  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  07-04-2559 11:47:04  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
680  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  07-04-2559 10:31:50  โพธิ์สัยส่งผลงาน 6 เดือนค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6082 ข่าว รวม : 203 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180] 181 [182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |