กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

733  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:32:45  รายงาน 5 ส. และค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย วันศุกร์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
732  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:22:59  ส่ง zero report 10 -16 เมษายน 2559   - ด่วน
731  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:22:47  โพธิ์ทอง ส่ง HI 15 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
730  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:22:30  506 2 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
729  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 09:14:46  ส่ง zero report 9-17 เมษายน 2559  - ด่วน
728  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-04-2559 08:18:02  506 Zeroreport 11-16 เม.ย. 59  - ด่วนที่สุด
727  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  16-04-2559 14:47:39  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
726  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-04-2559 19:43:03  ส่งรายงาน 506 ( 228-232 ) - 15 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
725  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-04-2559 15:48:07  สวนจิกส่งรายงาน 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
724  วุฒิิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  12-04-2559 09:48:59  ผลงานตัวชี้วัด 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
723  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  11-04-2559 16:16:03  ส่งMPI มีนาคม 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
722  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 15:01:14  ส่งรายงาน 506 ( 222 - 227 ) - 10 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
721  อรุณี รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-04-2559 11:36:26  ส่งแบบสำรวจพฤติกรรมการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
720  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 09:56:33  สวนจิกส่ง รง.506 zero report  - ด่วน
719  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 09:37:18  ส่งรายงานลูกน้ำรายสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
718  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 09:19:02  ส่ง zero report 2-10 เม.ย.59  - ด่วน
717  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-04-2559 08:42:55   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 3 เม.ย.59 - 9 เม.ย.59  - ด่วน
716  โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-04-2559 10:46:24  รายงาน5ส  มีไฟล์แนบ ด่วน
715  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-04-2559 10:33:24  โพธิ์ทอง ส่ง HI 8 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
714  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-04-2559 09:05:14  รายงานค่าความชุกลูกน้ำ และ 5 ส.ประจำสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
713  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
712  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
711  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
710  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
709  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
708  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
707  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-04-2559 22:45:45  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
706  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-04-2559 16:13:31  ส่งรายงาน 506 ( 216 - 221 ) - 7 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
705  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-04-2559 15:50:24  แจ้งประชุมพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
704  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-04-2559 15:50:24  แจ้งประชุมพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180] 181 [182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |