กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

659  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-04-2559 10:34:03  ขอให้ส่งผลงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วน
658  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-04-2559 10:34:03  ขอให้ส่งผลงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วน
657  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  05-04-2559 10:16:07  รายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
656  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  05-04-2559 10:15:57  รายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
655  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-04-2559 20:20:41  สวนจิกส่งเบิกวัคซีนเดือน เม.ย.59 ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
654  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-04-2559 20:20:41  สวนจิกส่งเบิกวัคซีนเดือน เม.ย.59 ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
653  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  04-04-2559 19:44:48  ส่งรายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
652  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-04-2559 19:44:48  ส่งรายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
651  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-04-2559 15:34:33  บ้านบาก ส่ง Zero Report 27 มีค - 2 เมย 59  - ด่วน
650  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-04-2559 15:24:46  ส่งรายงาน 506 ( 208-215 ) - 3 เมษายน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
649  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  04-04-2559 14:44:50  ส่งข้อมูลหมอครอบครัวค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
648  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  04-04-2559 14:21:01  เบิกวัคซีน เม.ย.59ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
647  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-04-2559 13:55:58  ส่ง Zero Report 27มีค-2เมย59 คร้า  - ด่วน
646  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-04-2559 13:51:39  สวนจิกส่งรง 506 zero report  - ด่วนที่สุด
645  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
644  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
643  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
642  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
641  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
640  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
639  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
638  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
637  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-04-2559 11:18:03  ส่งzero report สัปดาห์ 26 มี.ค.-3 เม.ย.59  - ด่วน
636  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  04-04-2559 09:48:16  ส่งคืน MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
635  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-04-2559 09:33:19  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งเบิกวัคซีน เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
634  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-04-2559 09:33:19  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งเบิกวัคซีน เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
633  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  04-04-2559 09:30:54  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
632  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-04-2559 09:30:54  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
631  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง รพ.สต.หนองแวงควง  04-04-2559 09:24:18  ส่งแบบคำขอสิทธฺิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
630  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-04-2559 09:21:22  Zeroreport 27 มี.ค.-2 เมษายน 2559  - ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182] 183 [184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |