กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

643  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
642  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
641  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
640  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
639  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
638  นางกิตติยา ภูดรโพธิ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-04-2559 13:48:10  ขอรายงานหมอครอบครัวงวดตุลาคม2558 -มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
637  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-04-2559 11:18:03  ส่งzero report สัปดาห์ 26 มี.ค.-3 เม.ย.59  - ด่วน
636  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  04-04-2559 09:48:16  ส่งคืน MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
635  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-04-2559 09:33:19  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งเบิกวัคซีน เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
634  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-04-2559 09:33:19  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งเบิกวัคซีน เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
633  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  04-04-2559 09:30:54  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
632  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-04-2559 09:30:54  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
631  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง รพ.สต.หนองแวงควง  04-04-2559 09:24:18  ส่งแบบคำขอสิทธฺิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
630  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-04-2559 09:21:22  Zeroreport 27 มี.ค.-2 เมษายน 2559  - ด่วนที่สุด
629  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-04-2559 11:19:06  HI CI 25 03 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
628  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-04-2559 11:07:16  HI CI 01 04 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
627  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-04-2559 11:06:16  HI CI 25 03 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
626  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  01-04-2559 15:23:55  ส่งรายงานสัปดหา์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
625  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-04-2559 15:22:25  ส่งรายงานลูกน้ำรายสัปดาห์  มีไฟล์แนบ ด่วน
624  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-04-2559 15:09:10  ส่งรายงาน 506 (200-207) -31 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
623  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  01-04-2559 13:54:17  ส่งรายงานไข่เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
622  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-04-2559 12:25:55  ส่งรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย  มีไฟล์แนบ ด่วน
621  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-04-2559 10:29:51  โพธิ์ทอง ส่ง HI 1 เม.ย.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
620  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  01-04-2559 09:07:27  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
619  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-03-2559 11:15:20  รายงาน 5 ส. และค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย วันศุกร์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
618  รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  31-03-2559 10:47:21  รง.เบิกวัคซีนเดือน เม.ย.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
617  รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  31-03-2559 10:45:14  รง.อนามัยแม่และเด็กเดือนมี.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
616  รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  31-03-2559 10:45:14  รง.อนามัยแม่และเด็กเดือนมี.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
615  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-03-2559 17:52:45  ส่งคืน MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
614  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  30-03-2559 17:52:25  ส่งคืน MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183] 184 [185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |