กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

613  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-03-2559 17:51:56  ส่งคืน MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
612  เยาวลักษณ์ คำโนนงิ้ว รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  30-03-2559 09:51:14  ส่งผลการประเมินลดเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
611  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
610  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
609  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
608  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
607  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
606  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
605  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-03-2559 09:17:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
604  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-03-2559 19:52:21  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
603  รมย์นลิน รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  29-03-2559 15:18:01  ส่งไฟล์ข้อมูลการสำราจพฤติกรรมการบริโภค"เค็ม"  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
602  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 16:15:03  ส่งรายงาน 506 (190-199) -27 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
601  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
600  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
599  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
598  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
597  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
596  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
595  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-03-2559 15:54:03  แบบสำรวจพฤติกรรมกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
594  ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 15:07:42  รพ.สต.บ้านบาก ส่ง Zero report 20 - 26 มีนาคม 2559   - ด่วน
593  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 14:33:24  สวนจิกส่งรายงานสำรวจลูกน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
592  ประมูล จันนะนา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 13:53:12  สวนจิก ส่ง 506 zero report  - ด่วนที่สุด
591  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 13:30:00  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
590  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 13:21:31   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 20 - 26 มีนาคม 2559  - ด่วน
589  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 10:17:03  zeroreport 20-26 มี.ค. 59  - ด่วนที่สุด
588  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 09:20:57  ส่งสำรวจลูกน้ำ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
587  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 09:19:59  ส่งสำรวจลูกน้ำ  - ด่วนที่สุด
586  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  28-03-2559 09:06:42  ส่ง zero report 19-27 มีนาคม 2559  - ด่วน
585  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  25-03-2559 16:07:57  รายงานโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
584  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  25-03-2559 15:09:19  MPI เดือน กุมภาพันธ์  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184] 185 [186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |