กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

423  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
422  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
421  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
420  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
419  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-03-2559 14:27:05  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งข้อมูล 43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
418  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 14:25:52  ส่งรายการหลักฐานการเงิน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
417  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  08-03-2559 14:07:40  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
416  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 13:49:44  ส่งโครงการบริหารเงินงานกีฬสาธารณสุข 2558  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
415  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
414  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
413  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
412  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
411  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
410  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
409  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
408  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-03-2559 08:58:46  ใบรับรองสิทธิ อสม.  มีไฟล์แนบ ด่วน
407  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  08-03-2559 08:58:42  ใบรับรองสิทธิ อสม.  - ด่วน
406  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-03-2559 08:58:42  ใบรับรองสิทธิ อสม.  - ด่วน
405  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-03-2559 08:58:42  ใบรับรองสิทธิ อสม.  - ด่วน
404  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 08:58:42  ใบรับรองสิทธิ อสม.  - ด่วน
403  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-03-2559 08:58:42  ใบรับรองสิทธิ อสม.  - ด่วน
402  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-03-2559 08:58:42  ใบรับรองสิทธิ อสม.  - ด่วน
401  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-03-2559 08:58:42  ใบรับรองสิทธิ อสม.  - ด่วน
400  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-03-2559 08:58:42  ใบรับรองสิทธิ อสม.  - ด่วน
399  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
398  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
397  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
396  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
395  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
394  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5946 ข่าว รวม : 199 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185] 186 [187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |