กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

523  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
522  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
521  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
520  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
519  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-03-2559 15:06:02  ขอให้ดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
518  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  17-03-2559 12:00:49  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
517  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
516  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
515  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
514  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
513  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
512  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
511  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-03-2559 13:49:02  ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
510  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
509  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
508  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
507  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
506  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
505  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
504  ิิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-03-2559 11:45:47  แจ้งดำเนินการตามนโยบาย 5 ส.  มีไฟล์แนบ ด่วน
503  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  16-03-2559 11:08:00  แจ้งเรื่องการเบิก IPV ครับ  มีไฟล์แนบ ด่วน
502  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-03-2559 11:08:00  แจ้งเรื่องการเบิก IPV ครับ  มีไฟล์แนบ ด่วน
501  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  16-03-2559 11:08:00  แจ้งเรื่องการเบิก IPV ครับ  มีไฟล์แนบ ด่วน
500  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  16-03-2559 11:08:00  แจ้งเรื่องการเบิก IPV ครับ  มีไฟล์แนบ ด่วน
499  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-03-2559 11:08:00  แจ้งเรื่องการเบิก IPV ครับ  มีไฟล์แนบ ด่วน
498  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  16-03-2559 11:08:00  แจ้งเรื่องการเบิก IPV ครับ  มีไฟล์แนบ ด่วน
497  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-03-2559 11:08:00  แจ้งเรื่องการเบิก IPV ครับ  มีไฟล์แนบ ด่วน
496  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  16-03-2559 10:53:05  ส่งต้นแบบ Sticker รพ.สต ครับ   มีไฟล์แนบ ด่วน
495  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-03-2559 10:53:05  ส่งต้นแบบ Sticker รพ.สต ครับ   มีไฟล์แนบ ด่วน
494  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  16-03-2559 10:53:05  ส่งต้นแบบ Sticker รพ.สต ครับ   มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187] 188 [189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |