กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

493  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  16-03-2559 10:53:05  ส่งต้นแบบ Sticker รพ.สต ครับ   มีไฟล์แนบ ด่วน
492  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-03-2559 10:53:05  ส่งต้นแบบ Sticker รพ.สต ครับ   มีไฟล์แนบ ด่วน
491  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  16-03-2559 10:53:05  ส่งต้นแบบ Sticker รพ.สต ครับ   มีไฟล์แนบ ด่วน
490  สนธยา คณาศรี กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-03-2559 10:53:05  ส่งต้นแบบ Sticker รพ.สต ครับ   มีไฟล์แนบ ด่วน
489  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  15-03-2559 20:00:57  ส่งรายงาน 506 (147-155) - 14 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
488  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-03-2559 14:39:38  สวนจิกส่ง 506 zero report  - ด่วนมาก
487  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-03-2559 13:43:49  อนุญาตไปราชการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
486  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
485  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ งานควบคุมโรค(รพ)  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
484  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
483  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
482  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
481  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
480  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
479  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
478  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
477  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  14-03-2559 11:43:06  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
476  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
475  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
474  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
473  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
472  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
471  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
470  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
469  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-03-2559 10:02:45  ส่งzero report 6-12 มีนาคม 59  - ด่วน
468  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-03-2559 09:48:45  บ้านบาก ส่ง Zero Report 6-14 มีนาคม 59   - ด่วน
467  ผอ.รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  14-03-2559 09:18:52  ส่งงบค่าเสื่อม10%  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
466  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-03-2559 15:58:49  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
465  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-03-2559 15:04:23  ส่งรายงาน 506 (140-146) - 10 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
464  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-03-2559 14:27:28  ส่งรง.506 วันที่ 10-11มีค59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188] 189 [190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |