กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

479  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
478  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-03-2559 13:22:32  เชิญประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
477  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  14-03-2559 11:43:06  โพธิ์ทอง ส่ง MPI ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
476  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
475  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
474  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
473  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
472  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
471  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
470  ิbanjerd สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-03-2559 10:50:01  ส่งคำสั่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค  มีไฟล์แนบ ด่วน
469  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-03-2559 10:02:45  ส่งzero report 6-12 มีนาคม 59  - ด่วน
468  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  14-03-2559 09:48:45  บ้านบาก ส่ง Zero Report 6-14 มีนาคม 59   - ด่วน
467  ผอ.รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  14-03-2559 09:18:52  ส่งงบค่าเสื่อม10%  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
466  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  12-03-2559 15:58:49  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
465  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-03-2559 15:04:23  ส่งรายงาน 506 (140-146) - 10 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
464  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-03-2559 14:27:28  ส่งรง.506 วันที่ 10-11มีค59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
463  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  10-03-2559 16:33:20  หนังสือส่งแผนงบลงทุน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
462  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  10-03-2559 16:31:56  แผนงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
461  นายวิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  10-03-2559 10:05:47  บ้านบากส่ง 43 แฟ้ม เดือนกุมภาพันธ์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
460  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  10-03-2559 09:43:25  43 แฟ้ม โพธิ์ทอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
459  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  10-03-2559 09:22:58  MPI เดือนกุมภาพันธ์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
458  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  09-03-2559 15:18:17  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
457  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  09-03-2559 14:53:53  43 แฟ้มเดือน กุมภาพันธ์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
456  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  09-03-2559 14:08:37  ส่ง 43 แฟ้มเดือนก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
455  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
454  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
453  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
452  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
451  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
450  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188] 189 [190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |