กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

456  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  09-03-2559 14:08:37  ส่ง 43 แฟ้มเดือนก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
455  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
454  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
453  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
452  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
451  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
450  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
449  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-03-2559 13:45:04  ส่งใบขออนุญาตไปราชการ งานพัฒนาการเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
448  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-03-2559 11:38:42  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
447  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-03-2559 11:34:22  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
446  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-03-2559 11:34:22  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
445  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-03-2559 11:34:22  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
444  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-03-2559 11:34:22  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
443  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-03-2559 11:34:22  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
442  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-03-2559 11:34:22  ส่งแนวทาง/ การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
441  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  09-03-2559 11:19:16  ส่ง43แฟ้มเดือนกุมภาพันธ์2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
440  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-03-2559 10:53:56  ส่งรง.506 วันที่ 7-9มี.ค.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
439  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-03-2559 09:17:59  รายงาน 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
438  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-03-2559 15:58:20  เชิญครูอนามัยโรงเรียนประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
437  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-03-2559 15:43:13  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักปรับเปลี่ยนฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
436  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 15:43:13  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักปรับเปลี่ยนฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
435  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-03-2559 15:43:13  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักปรับเปลี่ยนฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
434  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-03-2559 15:43:13  ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักปรับเปลี่ยนฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
433  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-03-2559 15:01:27  ส่งรายงาน 506 (122-139)-7 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
432  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
431  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
430  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
429  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
428  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
427  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  08-03-2559 14:31:22  ส่งแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวน ดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189] 190 [191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |