กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

396  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
395  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
394  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
393  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-03-2559 16:08:16  แผนความต้องการครุภัณฑ์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
392  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  07-03-2559 16:02:25  ขออนุญาตไปราชการ อบรมพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคและการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นยุง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
391  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  07-03-2559 16:02:25  ขออนุญาตไปราชการ อบรมพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคและการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นยุง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
390  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  07-03-2559 16:02:25  ขออนุญาตไปราชการ อบรมพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคและการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นยุง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
389  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  07-03-2559 16:02:25  ขออนุญาตไปราชการ อบรมพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคและการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นยุง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
388  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-03-2559 15:30:09  ส่งรง.506 วันที่ 6-7มีค59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
387  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  07-03-2559 15:23:19  เบิกวัคซีน มีค59ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
386  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  07-03-2559 14:14:55  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
385  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  07-03-2559 14:14:55  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
384  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  07-03-2559 14:14:55  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
383  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  07-03-2559 14:14:55  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
382  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  07-03-2559 14:14:55  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
381  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  07-03-2559 14:14:55  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
380  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  07-03-2559 14:14:55  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
379  นายวิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-03-2559 10:38:51   บ้านบาก ส่งZero Report 28 ก.พ.-5 มี.ค. 59   - ด่วน
378  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-03-2559 10:01:19  ส่งรง.506 วันที่ 4-5 มี.ค.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
377  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-03-2559 09:06:29  โพธิ์ทอง ส่งZero Report 28 ก.พ.-5 มี.ค. 59  - ด่วน
376  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-03-2559 09:06:23  โพธิ์ทอง ส่งZero Report 28 ก.พ.-5 มี.ค. 59  - ด่วน
375  นายวุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  07-03-2559 08:53:58  506 Zeroreport 28 ก.พ.-5 มี.ค.59  - ด่วนที่สุด
367  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  04-03-2559 10:57:38  วาระการประชุม วันที่ 2 กพ 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
366  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-03-2559 10:57:38  วาระการประชุม วันที่ 2 กพ 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
365  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  04-03-2559 10:57:38  วาระการประชุม วันที่ 2 กพ 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
364  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  04-03-2559 10:57:38  วาระการประชุม วันที่ 2 กพ 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
363  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-03-2559 10:57:38  วาระการประชุม วันที่ 2 กพ 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
362  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  04-03-2559 10:57:38  วาระการประชุม วันที่ 2 กพ 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
361  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-03-2559 10:57:38  วาระการประชุม วันที่ 2 กพ 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
360  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-03-2559 09:45:19  ส่งรายงานเบิกวัคซิน  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191] 192 [193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |