กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

359  อรุณี สุทธิบาก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-03-2559 09:44:32  ส่งรายงานอนามัยแมาและเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
358  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  04-03-2559 09:21:59  ส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
357  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-03-2559 16:32:51  ส่งโครงการเพื่อบริหารจัดการงานวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
356  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-03-2559 16:32:51  ส่งโครงการเพื่อบริหารจัดการงานวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
355  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-03-2559 16:32:51  ส่งโครงการเพื่อบริหารจัดการงานวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
354  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-03-2559 16:32:51  ส่งโครงการเพื่อบริหารจัดการงานวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
353  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-03-2559 16:32:51  ส่งโครงการเพื่อบริหารจัดการงานวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
352  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-03-2559 16:32:51  ส่งโครงการเพื่อบริหารจัดการงานวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
351  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-03-2559 16:32:51  ส่งโครงการเพื่อบริหารจัดการงานวัน อสม.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
350  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  03-03-2559 14:54:36  รายงานอนามัยแม่และเด็กเดือนกุมภาพันธ์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
349  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  03-03-2559 14:49:45  รายงานอนามัยแม่และเด็กเดือนกุมภาพันธ์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
348  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  03-03-2559 14:49:45  รายงานอนามัยแม่และเด็กเดือนกุมภาพันธ์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
347  ทวีศักดิ์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  03-03-2559 14:32:02  MPIกพ2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
346  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  03-03-2559 10:11:12  ส่งรายงาน 506 (เลขที่ 114-121) - 2 มีนาคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
345  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ กลุ่มงานเวชฯ  02-03-2559 17:13:20  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
344  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2559 17:13:20  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
343  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  02-03-2559 16:53:32  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
342  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  02-03-2559 15:36:55  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
341  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  02-03-2559 15:36:15  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
338  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) งานพัสดุ(รพ)  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
337  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
336  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
335  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
334  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
333  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
332  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
331  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
330  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
329  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
328  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192] 193 [194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |