กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

334  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
333  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
332  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
331  จุฑามาศ โสภาพล งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-03-2559 14:15:03  แจ้งผลการอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
330  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
329  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
328  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
327  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
326  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
325  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
324  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-03-2559 13:44:01  เชิญเข้าอบรมชุดปฏิบัติการตำบล(ครู ก)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
323  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-03-2559 13:40:57  อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา  มีไฟล์แนบ ด่วน
322  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2559 11:55:54  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน มี.ค.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
321  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  02-03-2559 11:54:22  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือนก.พ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
320  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2559 11:54:22  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือนก.พ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
319  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  02-03-2559 10:06:40  ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
318  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  02-03-2559 09:50:27  ส่งรายชื่อผู้นำชุมชนตำบลหนองใหญ่   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
308  จุฑามาศ (อ้อ) งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  01-03-2559 16:59:35  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
307  จุฑามาศ (อ้อ) งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-03-2559 16:09:40  ส่งคืน MPI ม.ค.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
306  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  01-03-2559 14:10:22  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
305  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
304  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
303  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
302  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
301  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
300  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  01-03-2559 14:07:21  ส่งประกาศนโยบายสุขศึกษา ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
299  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-03-2559 10:01:38  ส่ง รง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
298  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  29-02-2559 15:24:59  ส่งใบเบิกพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
297  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
296  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193] 194 [195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |