กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

295  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
294  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
293  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
292  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
291  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-02-2559 11:43:54  แจ้งแนวทางการตรวจสอบวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
290  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-02-2559 11:36:48  ส่งรายงาน 506 (เลขที่ 108-113) - 28 กุมภาพันธ์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
289   วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-02-2559 10:43:26   บ้านบาก zero report 21-27 กุมภาพันธ์ 2559  - ด่วน
288  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองใหญ่  29-02-2559 10:35:42  ส่งโครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วน
287  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
286  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
285  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
284  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
283  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
282  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
281  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-02-2559 10:13:14  สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
280  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-02-2559 10:08:01  สวนจิกส่งรง 506   มีไฟล์แนบ ด่วน
279  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-02-2559 10:06:47  สวนจิกส่งรง 506 22-27 ก.พ.59 zero report  - ด่วน
278  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  29-02-2559 09:03:58  รพ.สต.หนองแวงควงส่งzero report 20-28 ก.พ.59  - ด่วน
277  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  26-02-2559 14:47:33  ส่งรง.506 วันที่ 24-26 ก.พ.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
276  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  26-02-2559 14:14:36  สรุปโภชนาการเด็กวัยเรียน ปี 2558  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
275  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-02-2559 18:31:27  โพธิ์ทอง ส่ง 506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
274  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-02-2559 11:15:38  แผนที่ HI เดือน ก.พ.59  มีไฟล์แนบ ด่วน
273  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  25-02-2559 11:12:28  MPI มกราคม 59  มีไฟล์แนบ ด่วน
272  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-02-2559 09:14:50  รายงาน 506 1 รายครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
271  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  24-02-2559 15:41:36  สรุปวัคซีนopv  มีไฟล์แนบ ด่วน
270  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  24-02-2559 15:13:15  ส่งรง.506 วันที่ 22-24 ก.พ.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
269  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  24-02-2559 14:39:03  ขอข้อมูลเด็กนักเรียนอ้วน   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
268  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  24-02-2559 14:39:03  ขอข้อมูลเด็กนักเรียนอ้วน   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
267  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  24-02-2559 14:39:03  ขอข้อมูลเด็กนักเรียนอ้วน   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
266  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  24-02-2559 14:39:03  ขอข้อมูลเด็กนักเรียนอ้วน   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] 195 [196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |