กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

235  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  23-02-2559 15:24:42  ตรวจสอบการให้วัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
234  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-02-2559 15:24:42  ตรวจสอบการให้วัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
233  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  23-02-2559 15:24:42  ตรวจสอบการให้วัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
232  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-02-2559 15:24:42  ตรวจสอบการให้วัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
231  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  23-02-2559 14:15:09  แบบฟอร์มใบเสนอราคา  มีไฟล์แนบ ด่วน
230  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-02-2559 14:15:09  แบบฟอร์มใบเสนอราคา  มีไฟล์แนบ ด่วน
229  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  23-02-2559 14:15:09  แบบฟอร์มใบเสนอราคา  มีไฟล์แนบ ด่วน
228  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  23-02-2559 14:15:09  แบบฟอร์มใบเสนอราคา  มีไฟล์แนบ ด่วน
227  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-02-2559 14:15:09  แบบฟอร์มใบเสนอราคา  มีไฟล์แนบ ด่วน
226  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  23-02-2559 14:15:09  แบบฟอร์มใบเสนอราคา  มีไฟล์แนบ ด่วน
225  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-02-2559 14:15:09  แบบฟอร์มใบเสนอราคา  มีไฟล์แนบ ด่วน
224  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  23-02-2559 13:45:26  ขอเชิญอบรมทีมควบคุมโรค และซ่อมเครื่องพ่นเคมีกำจัดยุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
223  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-02-2559 13:45:26  ขอเชิญอบรมทีมควบคุมโรค และซ่อมเครื่องพ่นเคมีกำจัดยุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
222  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  23-02-2559 13:45:26  ขอเชิญอบรมทีมควบคุมโรค และซ่อมเครื่องพ่นเคมีกำจัดยุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
221  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  23-02-2559 13:45:26  ขอเชิญอบรมทีมควบคุมโรค และซ่อมเครื่องพ่นเคมีกำจัดยุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
220  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-02-2559 13:45:26  ขอเชิญอบรมทีมควบคุมโรค และซ่อมเครื่องพ่นเคมีกำจัดยุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
219  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  23-02-2559 13:45:26  ขอเชิญอบรมทีมควบคุมโรค และซ่อมเครื่องพ่นเคมีกำจัดยุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
218  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-02-2559 13:45:26  ขอเชิญอบรมทีมควบคุมโรค และซ่อมเครื่องพ่นเคมีกำจัดยุง  มีไฟล์แนบ ด่วน
217  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  23-02-2559 13:44:20  การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41  มีไฟล์แนบ ด่วน
216  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-02-2559 13:44:20  การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41  มีไฟล์แนบ ด่วน
215  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  23-02-2559 13:44:20  การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41  มีไฟล์แนบ ด่วน
214  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  23-02-2559 13:44:20  การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41  มีไฟล์แนบ ด่วน
213  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-02-2559 13:44:20  การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41  มีไฟล์แนบ ด่วน
212  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  23-02-2559 13:44:20  การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41  มีไฟล์แนบ ด่วน
211  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-02-2559 13:44:20  การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41  มีไฟล์แนบ ด่วน
210  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  23-02-2559 13:41:49  นโยบายการพัฒนาระบบ Refer link  มีไฟล์แนบ ด่วน
209  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-02-2559 13:41:49  นโยบายการพัฒนาระบบ Refer link  มีไฟล์แนบ ด่วน
208  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  23-02-2559 13:41:49  นโยบายการพัฒนาระบบ Refer link  มีไฟล์แนบ ด่วน
207  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  23-02-2559 13:41:49  นโยบายการพัฒนาระบบ Refer link  มีไฟล์แนบ ด่วน
206  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-02-2559 13:41:49  นโยบายการพัฒนาระบบ Refer link  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] 197 [198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |