กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

97  นายวุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่  11-02-2559 11:51:18  งานที่ให้ส่ง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
96  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-02-2559 11:36:28  ส่งรายงานหมู่บ้านต้นแบบ สุขศาลาต้นแบบ ฯลฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
94  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 11:20:22  43 แฟ้ม บ้านบาก เดือนมกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
91  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเวชฯ  11-02-2559 11:12:08  ส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
90  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  11-02-2559 11:12:08  ส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
89  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.เมืองเปลือย  11-02-2559 11:12:08  ส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
88  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 10:53:00  สวนจิกส่ง 43 แฟ้มแก้ไขใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
87  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก  11-02-2559 10:53:00  สวนจิกส่ง 43 แฟ้มแก้ไขใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
86  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 10:43:40  43แฟ้ม หนองแวงควง ใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
85  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 10:37:19  43แฟ้ม หนองแวงควง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
84  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง  11-02-2559 10:37:19  43แฟ้ม หนองแวงควง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
83  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 08:53:11  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
82  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก  11-02-2559 08:53:11  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
81  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  10-02-2559 16:07:16  สวนจิกส่งรง 506  มีไฟล์แนบ ด่วน
80  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก  10-02-2559 16:07:16  สวนจิกส่งรง 506  มีไฟล์แนบ ด่วน
79  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  10-02-2559 15:29:21  ขอข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง/ข้อมูลสุขศาลาต้นแบบ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
78  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-02-2559 15:29:21  ขอข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง/ข้อมูลสุขศาลาต้นแบบ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
77  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-02-2559 15:29:21  ขอข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง/ข้อมูลสุขศาลาต้นแบบ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
76  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-02-2559 15:29:21  ขอข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง/ข้อมูลสุขศาลาต้นแบบ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
75  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-02-2559 15:29:21  ขอข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง/ข้อมูลสุขศาลาต้นแบบ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
74  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-02-2559 15:29:21  ขอข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง/ข้อมูลสุขศาลาต้นแบบ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
73  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-02-2559 15:29:21  ขอข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง/ข้อมูลสุขศาลาต้นแบบ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
72  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-02-2559 15:29:21  ขอข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีพอเพียง/ข้อมูลสุขศาลาต้นแบบ/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2558-2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
71  นางกุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-02-2559 15:14:30  ส่งรง.506 วันที่ 8-10 ก.พ.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
70  นางกุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-02-2559 15:11:45  ส่งรง.506 วันที่ 8-10 ก.พ.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
69  นางกุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  10-02-2559 15:11:45  ส่งรง.506 วันที่ 8-10 ก.พ.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
68  ส่ง43แฟ้ม รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  10-02-2559 14:13:57  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
67  ส่ง43แฟ้ม รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  10-02-2559 14:13:57  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
66  ส่ง43แฟ้ม รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่  10-02-2559 14:13:57  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
65  mansiri สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-02-2559 14:03:49  นโยบายล้านลด ล้านเพิ่ม สู่เมืองร้อยเอ็ดสุขภาพดี  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6028 ข่าว รวม : 201 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198] 199 [200]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |