กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

175  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.สวนจิก  19-02-2559 15:34:17  รายชื่อ และเบอร์โทร   มีไฟล์แนบ ด่วน
174  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  19-02-2559 15:34:17  รายชื่อ และเบอร์โทร   มีไฟล์แนบ ด่วน
173  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  19-02-2559 15:34:17  รายชื่อ และเบอร์โทร   มีไฟล์แนบ ด่วน
172  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  19-02-2559 15:34:17  รายชื่อ และเบอร์โทร   มีไฟล์แนบ ด่วน
171  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-02-2559 15:34:17  รายชื่อ และเบอร์โทร   มีไฟล์แนบ ด่วน
170  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  19-02-2559 15:31:16  คำสั่งหมอครอบครัวปี 2558  มีไฟล์แนบ ด่วน
169  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  19-02-2559 15:31:16  คำสั่งหมอครอบครัวปี 2558  มีไฟล์แนบ ด่วน
168  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.สวนจิก  19-02-2559 15:31:16  คำสั่งหมอครอบครัวปี 2558  มีไฟล์แนบ ด่วน
167  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  19-02-2559 15:31:16  คำสั่งหมอครอบครัวปี 2558  มีไฟล์แนบ ด่วน
166  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  19-02-2559 15:31:16  คำสั่งหมอครอบครัวปี 2558  มีไฟล์แนบ ด่วน
165  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  19-02-2559 15:31:16  คำสั่งหมอครอบครัวปี 2558  มีไฟล์แนบ ด่วน
164  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-02-2559 15:31:16  คำสั่งหมอครอบครัวปี 2558  มีไฟล์แนบ ด่วน
163  สุวัฒน์ ชำนาญ งานประกันสุขภาพ(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  19-02-2559 15:28:01  คำสังทีมสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
162  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  19-02-2559 14:51:20  โพธิ์ทอง ส่งแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
161  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-02-2559 13:29:14  template 59  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
160  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  19-02-2559 13:25:16  ส่งผลงาน 3 เดือน ปี 59 แก้ไข  มีไฟล์แนบ ด่วน
159  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-02-2559 11:44:51  จัดทำแผนพัฒนากำลังคน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
158  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-02-2559 11:44:51  จัดทำแผนพัฒนากำลังคน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
157  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-02-2559 11:44:51  จัดทำแผนพัฒนากำลังคน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
156  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-02-2559 11:44:51  จัดทำแผนพัฒนากำลังคน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
155  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-02-2559 11:44:51  จัดทำแผนพัฒนากำลังคน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
154  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-02-2559 11:44:51  จัดทำแผนพัฒนากำลังคน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
153  Anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-02-2559 11:44:51  จัดทำแผนพัฒนากำลังคน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
152  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  19-02-2559 10:53:08  โพธิ์ทอง ส่งผลงาน 3 เดือนแก้ไข  มีไฟล์แนบ ด่วน
151  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-02-2559 16:11:45  ส่ง 506 3 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
150  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  18-02-2559 14:15:10  รายงานการเงิน มกราคม 2559 (MPI)  มีไฟล์แนบ ด่วน
149  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  18-02-2559 11:24:00  ส่งรายงาน 506 (เลขที่ 80-99) - 17 กุมภาพันธ์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
148  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  17-02-2559 20:48:54  ขอให้ดำเนินกิจกรรม 5 ส และกำจัดยุงพาหะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
147  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  17-02-2559 20:48:54  ขอให้ดำเนินกิจกรรม 5 ส และกำจัดยุงพาหะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
146  มานะ ศิริเลี้ยง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  17-02-2559 20:48:54  ขอให้ดำเนินกิจกรรม 5 ส และกำจัดยุงพาหะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198] 199 [200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |