กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

115  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  15-02-2559 13:50:09  บ้านบาก zero report 6-13 กุมภาพันธ์ 2559   - ด่วน
114  ทวีศักดิ์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  15-02-2559 11:43:00  MPIมค59  มีไฟล์แนบ ด่วน
113  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  15-02-2559 10:03:39  ส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบปี 58-59  มีไฟล์แนบ ด่วน
112  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  15-02-2559 10:02:29  รายงานระบาด ขอส่ง Zeroreport 6-13 ก.พ. 59  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
111  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  15-02-2559 09:58:38  zeroreport 6-13 กุมภาพันธ์ 2559  - ด่วนที่สุด
110  วุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  15-02-2559 09:56:40  รายงานระบาด ขอส่ง Zeroreport 6-13 ก.พ. 59  - ด่วนที่สุด
109  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานควบคุมโรค(รพ)  15-02-2559 09:42:59  รพ.สต.หนองแวงควงส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
108  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  13-02-2559 11:56:51  ส่งรายงาน 506 (เลขที่ 66-79) - 12 กุมภาพันธ์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
107  นางกุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  12-02-2559 14:38:36  ส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบปี58-59ค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วน
106  นางก รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  12-02-2559 14:22:09  ส่งรง.506 วันที่ 10-12 ก.พ.59จำนวนำ1รายคร้า  มีไฟล์แนบ ด่วน
105  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  12-02-2559 14:12:56  ส่งใบเบิกพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
104  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  12-02-2559 14:12:56  ส่งใบเบิกพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
103  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  12-02-2559 06:12:41  MPI เดือนมกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
102  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  11-02-2559 13:56:30  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง รง.506 1 ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
101  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  11-02-2559 13:48:53  ิbaibug  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
100  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  11-02-2559 13:47:06  baibug001  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
99  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-02-2559 11:57:45  ส่งข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
98  นายวุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  11-02-2559 11:51:18  งานที่ให้ส่ง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
97  นายวุฒิชัย สิงห์บุตรา รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่  11-02-2559 11:51:18  งานที่ให้ส่ง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
96  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  11-02-2559 11:36:28  ส่งรายงานหมู่บ้านต้นแบบ สุขศาลาต้นแบบ ฯลฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
94  วิชัย พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 11:20:22  43 แฟ้ม บ้านบาก เดือนมกราคม 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
91  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเวชฯ  11-02-2559 11:12:08  ส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
90  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  11-02-2559 11:12:08  ส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
89  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.เมืองเปลือย  11-02-2559 11:12:08  ส่งข้อมูลหมู่บ้านต้นแบบ  มีไฟล์แนบ ด่วน
88  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 10:53:00  สวนจิกส่ง 43 แฟ้มแก้ไขใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
87  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก  11-02-2559 10:53:00  สวนจิกส่ง 43 แฟ้มแก้ไขใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
86  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 10:43:40  43แฟ้ม หนองแวงควง ใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
85  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 10:37:19  43แฟ้ม หนองแวงควง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
84  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง  11-02-2559 10:37:19  43แฟ้ม หนองแวงควง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
83  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  11-02-2559 08:53:11  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200] 201 [202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |