กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

36  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-02-2559 13:24:24  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
35  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-02-2559 13:24:24  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
34  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-02-2559 13:24:24  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
33  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-02-2559 13:24:24  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
32  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-02-2559 13:24:24  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
31  นายวรพจน์ บุ้งทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  10-02-2559 11:32:14  ส่งรายงาน 506 (เลขที่ 60-65) - 9 กุมภาพันธ์ 2559  มีไฟล์แนบ ด่วน
30  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  09-02-2559 15:14:03  ส่งใบเบิกพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
29  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  09-02-2559 15:14:03  ส่งใบเบิกพัสดุ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
28  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  09-02-2559 14:20:27  รพ.สต.หนองแวงควงส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
27  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง  09-02-2559 14:20:27  รพ.สต.หนองแวงควงส่ง 506 1ราย  มีไฟล์แนบ ด่วน
26  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  09-02-2559 09:42:01  43 แฟ้มเดือน ม.ค.59   มีไฟล์แนบ ด่วน
24  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  09-02-2559 09:40:01  MPI เดือน ธันวาคม  มีไฟล์แนบ ด่วน
23  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค งานควบคุมโรค(รพ)  08-02-2559 16:58:33  สรุปการส่งบัตรรายงาน 506 สัปดาห์ที่ 5  - ด่วน
22  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.บ้านบาก  08-02-2559 16:58:33  สรุปการส่งบัตรรายงาน 506 สัปดาห์ที่ 5  - ด่วน
21  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.โพธิ์สัย  08-02-2559 16:58:33  สรุปการส่งบัตรรายงาน 506 สัปดาห์ที่ 5  - ด่วน
20  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.สวนจิก  08-02-2559 16:58:33  สรุปการส่งบัตรรายงาน 506 สัปดาห์ที่ 5  - ด่วน
19  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.หนองใหญ่  08-02-2559 16:58:33  สรุปการส่งบัตรรายงาน 506 สัปดาห์ที่ 5  - ด่วน
18  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.เมืองเปลือย  08-02-2559 16:58:33  สรุปการส่งบัตรรายงาน 506 สัปดาห์ที่ 5  - ด่วน
17  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.หนองแวงควง  08-02-2559 16:58:33  สรุปการส่งบัตรรายงาน 506 สัปดาห์ที่ 5  - ด่วน
16  มานะ ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-02-2559 16:58:33  สรุปการส่งบัตรรายงาน 506 สัปดาห์ที่ 5  - ด่วน
14  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-02-2559 10:56:47  ส่ง Zero Report 31 ม.ค.-6 ก.พ.59  - ด่วน
11  นภาพร กลางเอก รพ.สต.เมืองเปลือย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-02-2559 09:52:52   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 31 ม.ค.59 - 6 ก.พ.59  - ด่วน
10  นภาพร กลางเอก รพ.สต.เมืองเปลือย รพ.สต.เมืองเปลือย  08-02-2559 09:52:52   รพ.สต.เมืองเปลือยส่ง Zero report 31 ม.ค.59 - 6 ก.พ.59  - ด่วน
9  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-02-2559 09:38:29  รพ.สต.หนองแวงควงส่งzero report 31ม.ค.-6 ก.พ.59  - ด่วน
8  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง รพ.สต.หนองแวงควง  08-02-2559 09:38:29  รพ.สต.หนองแวงควงส่งzero report 31ม.ค.-6 ก.พ.59  - ด่วน
7  mansiri สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  06-02-2559 22:51:21  ส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
6  mansiri สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  06-02-2559 22:51:21  ส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
5  mansiri สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  06-02-2559 22:51:21  ส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4  mansiri สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  06-02-2559 22:51:21  ส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3  mansiri สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  06-02-2559 22:51:21  ส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202] 203 หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |