กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

5506  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  25-03-2562 16:36:40  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5505  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  25-03-2562 16:36:40  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5504  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-03-2562 16:36:40  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5503  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  25-03-2562 15:33:54  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5502  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  25-03-2562 11:28:44  สวนจิกส่ง MPI ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5501  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-03-2562 14:29:58  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5500  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  22-03-2562 11:42:55  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5499  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  22-03-2562 10:17:19  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5498  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  21-03-2562 18:18:53  ส่ง MPI เดือน ก.พ. 2562  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5497  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  21-03-2562 14:12:57  MPI ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5496  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  21-03-2562 09:19:12  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5495  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-03-2562 13:51:29  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5494  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-03-2562 13:51:29  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5493  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-03-2562 13:51:29  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5492  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-03-2562 13:51:29  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5491  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-03-2562 13:51:29  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5490  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-03-2562 13:51:29  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5489  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-03-2562 13:51:29  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5488  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  19-03-2562 10:40:49  ส่ง MPI เดือน ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5487  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  18-03-2562 15:35:08  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.พ.62ใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5486  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  18-03-2562 14:54:04  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5485  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  18-03-2562 14:53:30  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.พ.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5484  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  18-03-2562 10:24:15  MPI กุมภาพันธ์ 62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5483  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  14-03-2562 13:56:18  ข้อมูล 43 แฟมเดือนกุมภาพันธ์2562  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5482  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  12-03-2562 11:40:10  06ส่งMPIเดือนกุมภาพันธ์2562  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5481  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  12-03-2562 10:19:27  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5480  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  12-03-2562 10:19:27  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5479  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  12-03-2562 10:19:27  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5478  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  12-03-2562 10:19:27  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5477  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  12-03-2562 10:19:27  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |