กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

5271  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5270  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5269  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-11-2561 14:26:35  การรายงานการจัดระบบสุขาภิบาลฯของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5268  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5267  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5266  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5265  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5264  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5263  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5262  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-11-2561 11:50:03  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5261  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  14-11-2561 10:09:35  ส่ง MPI เดือน ต.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5260  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  12-11-2561 10:34:12  MPIเดือนตุลาคม2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5259  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  08-11-2561 11:54:20  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่2/61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5258  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  08-11-2561 11:54:20  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่2/61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5257  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  08-11-2561 11:54:20  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่2/61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5256  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  08-11-2561 11:54:20  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่2/61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5255  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  08-11-2561 11:54:20  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่2/61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5254  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  08-11-2561 11:54:20  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่2/61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5253  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  08-11-2561 11:54:20  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่2/61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5252  เยาวลักษณ์ กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-11-2561 11:54:20  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่2/61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5251  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  07-11-2561 09:35:11  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5250  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  06-11-2561 13:52:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5249  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  06-11-2561 13:52:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5248  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  06-11-2561 13:52:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5247  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  06-11-2561 13:52:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5246  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  06-11-2561 13:52:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5245  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  06-11-2561 13:52:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5244  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  06-11-2561 13:52:06  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5243  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  06-11-2561 13:42:26  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5242  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  06-11-2561 13:42:26  ส่งแผนปี 62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |