กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

5144  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-09-2561 11:16:32  ส่งเบิกวัคซีน กันยายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
5143  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  30-08-2561 14:17:22  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน ก.ย.2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5142  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  30-08-2561 14:15:38  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ส.ค.2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5141  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  27-08-2561 14:54:29  ส่งเบิกวัคซีนนักเรียน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5140  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  22-08-2561 16:09:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5139  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  22-08-2561 16:09:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5138  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  22-08-2561 16:09:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5137  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  22-08-2561 16:09:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5136  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  22-08-2561 16:09:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5135  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  22-08-2561 16:09:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5134  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  22-08-2561 16:09:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 16/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5133  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  22-08-2561 13:59:30  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61 ใหม่่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5132  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  22-08-2561 13:58:48  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61 ใหม่่  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5131  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  20-08-2561 13:33:02  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5130  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  20-08-2561 11:25:33  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5129  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  20-08-2561 10:08:56  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5128  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  20-08-2561 08:46:01  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5127  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  20-08-2561 08:03:42  MPI ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5126  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  17-08-2561 14:51:00  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5125  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  17-08-2561 11:52:26  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5124  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-08-2561 10:29:12  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5123  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  16-08-2561 10:19:55  MPI กรกฎาคม 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5122  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  15-08-2561 10:43:45  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5121  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  15-08-2561 10:43:45  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5120  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  15-08-2561 10:43:45  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5119  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  15-08-2561 10:43:45  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5118  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  14-08-2561 06:51:10  ส่ง MPI เดือน กรกฏาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5117  กัลยา งานข้อมูล/43แฟัม สสอ.ศรีสมเด็จ  10-08-2561 14:22:20  ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5116  กัลยา งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  10-08-2561 14:22:20  ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5115  กัลยา งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  10-08-2561 14:22:20  ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |