กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

5031  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  04-07-2561 18:04:48  43 แฟ้มเดือน มิ.ย.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5030  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-07-2561 18:04:48  43 แฟ้มเดือน มิ.ย.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
5029  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-07-2561 11:03:29  ส่งเบิกวัคซีน กรกฎาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
5028  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-07-2561 11:03:29  ส่งเบิกวัคซีน กรกฎาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
5027  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  04-07-2561 09:17:02  โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5026  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  04-07-2561 09:17:02  โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5025  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  04-07-2561 09:17:02  โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5024  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  04-07-2561 09:17:02  โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5023  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  04-07-2561 09:17:02  โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5022  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  04-07-2561 09:17:02  โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5021  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  04-07-2561 09:17:02  โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5020  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  02-07-2561 10:12:39  เบิกวัคซีน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5019  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  02-07-2561 10:12:39  เบิกวัคซีน ก.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5018  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2561 16:52:55  ส่งรง.การเบิกวัคซีนเดือนก.ค. 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5017  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  29-06-2561 16:51:30  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน มิ.ย.2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5016  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มงานเวชฯ  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5015  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5014  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5013  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5012  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5011  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5010  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5009  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองแวงควง  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5008  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-06-2561 16:03:52  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5007  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ กลุ่มงานเวชฯ  28-06-2561 15:54:25  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5006  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ สสอ.ศรีสมเด็จ  28-06-2561 15:54:25  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5005  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.บ้านบาก  28-06-2561 15:54:25  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5004  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  28-06-2561 15:54:25  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5003  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.สวนจิก  28-06-2561 15:54:25  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5002  เยาวลักษณ์ พลเยี่ยม กลุ่มงานเวชฯ รพ.สต.หนองใหญ่  28-06-2561 15:54:25  วาระการประชุมอนามัยแม่และเด้กครั้งที่1 ปี61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |