กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

4681  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  07-04-2561 11:12:17  เบิกวัคซีนเดือนเมษายน61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4680  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  03-04-2561 16:53:33  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4679  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  03-04-2561 16:22:52  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4678  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  03-04-2561 15:20:17  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน มีนาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4677  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-04-2561 15:17:44  ส่งรายงานเบิกวัคซีนเดือนเมษายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4676  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  02-04-2561 14:04:18  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4675  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  02-04-2561 14:04:18  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4674  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  02-04-2561 14:04:18  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4673  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  02-04-2561 14:04:18  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4672  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  02-04-2561 14:04:18  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4671  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  02-04-2561 14:04:18  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4670  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  02-04-2561 14:04:18  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4669  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  02-04-2561 10:05:45  ส่งเบิกวัคซีน เมษายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4668  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-04-2561 10:05:45  ส่งเบิกวัคซีน เมษายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4667  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-03-2561 14:35:00  เชิญอบรมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล( RDU)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4666  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-03-2561 14:35:00  เชิญอบรมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล( RDU)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4665  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-03-2561 14:35:00  เชิญอบรมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล( RDU)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4664  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-03-2561 14:35:00  เชิญอบรมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล( RDU)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4663  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-03-2561 14:35:00  เชิญอบรมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล( RDU)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4662  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-03-2561 14:35:00  เชิญอบรมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล( RDU)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4661  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-03-2561 14:35:00  เชิญอบรมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผล( RDU)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4660  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  26-03-2561 09:38:52  ส่งคืน MPI เดือน ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4659  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  26-03-2561 09:38:04  ส่งคืน MPI เดือน ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4658  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  26-03-2561 09:37:20  ส่งคืน MPI เดือน ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4657  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  26-03-2561 09:36:25  ส่งคืน MPI เดือน ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4656  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  26-03-2561 09:35:33  ส่งคืน MPI เดือน ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4655  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-03-2561 09:34:49  ส่งคืน MPI เดือน ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4654  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  24-03-2561 22:23:16  ส่ง MPI เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ฉบับเพิ่มเติม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4653  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  23-03-2561 10:44:15  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB3  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4652  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-03-2561 10:44:15  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB3  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |