กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4927  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  06-06-2561 16:30:18  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4926  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  06-06-2561 16:30:18  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4925  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  06-06-2561 16:30:18  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4924  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  06-06-2561 16:30:18  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4923  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  06-06-2561 16:30:18  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4922  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  06-06-2561 16:30:18  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 12/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4921  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  06-06-2561 15:09:44  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4920  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  06-06-2561 10:33:21  ส่งเบิกวัคซีน มิถุนายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4919  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  06-06-2561 10:30:37  ส่งเบิกวัคซีน มิถุนายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4918  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  05-06-2561 18:47:41  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4917  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  05-06-2561 11:05:34  ส่งครับMPI พฤษภาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4916  anak สสอ.ศรีสมเด็จ สสอ.ศรีสมเด็จ  04-06-2561 14:35:59  ผลงาน 6 เดือน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4915  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-06-2561 10:52:07  สวนจิกส่งผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4914  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-06-2561 10:23:21  หนองแวงควงส่งผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4913  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-06-2561 10:19:48  หนองแวงควงส่งผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4912  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  03-06-2561 12:41:59  ส่งผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4911  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  01-06-2561 15:45:21  ส่งผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4910  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  01-06-2561 15:35:50  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน มิ.ย.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4909  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  01-06-2561 15:34:49  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน พ.ค.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4908  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  01-06-2561 11:18:53  ส่งสรุปผลงาน 6 เดือน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4907  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  01-06-2561 11:12:36  ผลงาน 6 เดือนครับ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4906  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  31-05-2561 14:02:14  ส่งผลงาน 6 เดือนค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4905  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2561 15:38:50  ส่งข้อมูลสร้างสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4904  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2561 15:38:02  ส่งแผนสร้างสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4903  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4902  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4901  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4900  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4899  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4898  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-05-2561 15:15:42  ขอให้สรุปผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ 1-2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 41 [42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |