กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

4728  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-04-2561 17:40:48  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4727   รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-04-2561 17:37:57  ไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4726   รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-04-2561 17:37:57  ไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4725  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-04-2561 17:36:02  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4724  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-04-2561 17:36:02  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4723  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  27-04-2561 15:15:59  เชิญบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการโรคเรื้อรัง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4722  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-04-2561 14:47:49  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4721  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  25-04-2561 14:42:57  MPI เดือน มีนาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4720   รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  25-04-2561 12:19:41  รง5สเมย2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4719  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  25-04-2561 09:27:53  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4718  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  25-04-2561 09:24:46  MPI มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4717  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  24-04-2561 13:36:29  ส่งครับMPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4716  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่  24-04-2561 13:36:29  ส่งครับMPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4715  รพสต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  24-04-2561 09:53:41  43แฟ้ม มีนาคม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4714  รพสต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  24-04-2561 09:46:56  43 แฟ้ม มีนาคม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4713  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  24-04-2561 09:32:30  43 แฟ้มเดือนมีนาคม61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4712  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  24-04-2561 09:32:30  43 แฟ้มเดือนมีนาคม61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4711  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  23-04-2561 17:30:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4710  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  23-04-2561 17:30:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4709  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  23-04-2561 17:30:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4708  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  23-04-2561 17:30:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4707  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  23-04-2561 17:30:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4706  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  23-04-2561 17:30:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4705  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61 งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-04-2561 17:30:58  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 9/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4704  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  19-04-2561 15:42:36  ส่ง43แฟ้มมีค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4703  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  19-04-2561 15:41:42  ส่ง43แฟ้มมีค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4702  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  18-04-2561 15:18:59  ส่ง MPI เดือน มีนาคม  มีไฟล์แนบ ด่วน
4701  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  18-04-2561 14:27:28  43 แฟ้มเดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4700  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  17-04-2561 18:01:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4699  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  17-04-2561 18:01:45  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 10/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5953 ข่าว รวม : 199 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] 43 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |