กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4784  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-05-2561 13:14:50  แบบเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
4783  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  10-05-2561 09:26:14  ส่งเบิกวัคซีนเดือน พ.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4782  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  10-05-2561 09:26:14  ส่งเบิกวัคซีนเดือน พ.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4781  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  10-05-2561 09:10:19  รายงานประกันสังคม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4780  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  10-05-2561 09:08:55  ส่งเบิกยาประจำเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4779  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  10-05-2561 09:08:55  ส่งเบิกยาประจำเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4778  anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  09-05-2561 16:10:31  ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม.ในโปรแกรม promtpay  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4777  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-05-2561 16:10:31  ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม.ในโปรแกรม promtpay  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4776  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-05-2561 16:10:31  ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม.ในโปรแกรม promtpay  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4775  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-05-2561 16:10:31  ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม.ในโปรแกรม promtpay  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4774  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-05-2561 16:10:31  ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม.ในโปรแกรม promtpay  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4773  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-05-2561 16:10:31  ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม.ในโปรแกรม promtpay  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4772  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-05-2561 16:10:31  ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม.ในโปรแกรม promtpay  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4771  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-05-2561 16:10:31  ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม.ในโปรแกรม promtpay  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4770  anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  09-05-2561 15:57:46  ส่งเอกสารถามตอบ ระบบ e-payment  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4769  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-05-2561 15:57:46  ส่งเอกสารถามตอบ ระบบ e-payment  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4768  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-05-2561 15:57:46  ส่งเอกสารถามตอบ ระบบ e-payment  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4767  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-05-2561 15:57:46  ส่งเอกสารถามตอบ ระบบ e-payment  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4766  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-05-2561 15:57:46  ส่งเอกสารถามตอบ ระบบ e-payment  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4765  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-05-2561 15:57:46  ส่งเอกสารถามตอบ ระบบ e-payment  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4764  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-05-2561 15:57:46  ส่งเอกสารถามตอบ ระบบ e-payment  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4763  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-05-2561 15:57:46  ส่งเอกสารถามตอบ ระบบ e-payment  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4762  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  08-05-2561 09:03:50  MPI เม.ย.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4761  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  07-05-2561 17:22:02  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4760  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  07-05-2561 13:34:44  ส่งรายงานประกันสังคมเดือน เม.ย.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4759  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  07-05-2561 13:33:46  ส่งเบิกยาประจำเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4758  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  07-05-2561 13:33:46  ส่งเบิกยาประจำเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4757  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  07-05-2561 11:11:31  ส่งไฟล์เบิกยา+43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4756  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  07-05-2561 11:07:30  ส่งเบิกยา เบิกวัคซีนจร้า พค61จร้าล่าสุด  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4755  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  07-05-2561 11:02:40  ส่งเบิกยา เบิกวัคซีนจร้า พค61จร้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |