กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4754  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-05-2561 13:20:40  ส่งรายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4753  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  04-05-2561 13:20:03  ส่งรายงานแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4752  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  03-05-2561 19:17:27  ส่ง 43 แฟ้มเดือน เมษายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4751  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  03-05-2561 19:17:27  ส่ง 43 แฟ้มเดือน เมษายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4750  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  02-05-2561 15:01:34  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กเดือนเมษายน 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4749  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2561 14:59:19  ส่งรายงานเบิกวัคซีนเดือนพฤษภาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4748  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  02-05-2561 12:44:52  ส่งเบิกวัคซีน พ.ค. 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4747  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  02-05-2561 12:44:52  ส่งเบิกวัคซีน พ.ค. 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4746  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  30-04-2561 14:35:27  เบิกวัคซีน พ.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4745  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  30-04-2561 14:35:27  เบิกวัคซีน พ.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4744  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  30-04-2561 13:41:47  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4743  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  30-04-2561 13:41:47  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4742  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  30-04-2561 13:41:47  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4741  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-04-2561 13:41:47  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4740  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  30-04-2561 13:41:47  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4739  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  30-04-2561 13:41:47  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4738  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-04-2561 13:41:47  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 11/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4737  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  30-04-2561 10:50:15  ส่งคืน MPI เดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4736  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  30-04-2561 10:49:09  ส่งคืน MPI เดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4735  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  30-04-2561 10:47:46  ส่งคืน MPI เดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4734  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  30-04-2561 10:47:00  ส่งคืน MPI เดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4733  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  30-04-2561 10:46:12  ส่งคืน MPI เดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4732  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  30-04-2561 10:45:05  ส่งคืน MPI เดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4731  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-04-2561 10:43:57  ส่งคืน MPI เดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4730  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-04-2561 17:44:54  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4729  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-04-2561 17:42:26  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4728  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-04-2561 17:40:48  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4727   รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-04-2561 17:37:57  ไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4726   รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  27-04-2561 17:37:57  ไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
4725  กาลเวลา ดังก้อง รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  27-04-2561 17:36:02  สอบสวนโรคเร่งด่วนไข้เลือดออกสวนจิก  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 47 [48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |