กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

4441  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4440  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4439  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4438  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  23-02-2561 09:30:23  สาธาณูปโภค  มีไฟล์แนบ ด่วน
4437  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  23-02-2561 09:26:18  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4436  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  23-02-2561 09:25:35  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4435  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  23-02-2561 09:23:44  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4434  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  23-02-2561 09:22:53  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4433  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  23-02-2561 09:22:16  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4432  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  23-02-2561 09:21:28  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4431  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-02-2561 09:20:25  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4430  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  22-02-2561 11:48:57  สวนจิกส่ง MPI มกราคม 61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4429  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  21-02-2561 16:47:17  MPI มกราคม บ้านบาก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4428  anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4427  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4426  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4425  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4424  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4423  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4422  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4421  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4420  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  21-02-2561 09:49:40  ส่ง MPI เดือน ม.ค. 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4419  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-02-2561 13:15:23  แจ้งแนวทางการบริ ารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4418  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-02-2561 13:15:23  แจ้งแนวทางการบริ ารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4417  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-02-2561 13:15:23  แจ้งแนวทางการบริ ารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4416  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-02-2561 13:15:23  แจ้งแนวทางการบริ ารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4415  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-02-2561 13:15:23  แจ้งแนวทางการบริ ารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4414  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-02-2561 13:15:23  แจ้งแนวทางการบริ ารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4413  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-02-2561 13:15:23  แจ้งแนวทางการบริ ารจัดการการทํางานของแรงงานต่างด้าว  มีไฟล์แนบ ด่วน
4412  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-02-2561 11:44:56  ส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 47 [48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |