กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

5870  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  22-10-2562 15:19:28  สวนจิกส่ง MPI ก.ย.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5869  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  22-10-2562 09:42:47  ส่งงบต้นงวด เดือน ต.ค.62 ปี2563  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5868  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  22-10-2562 09:42:14  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ก.ย.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5867  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  21-10-2562 17:32:46  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5866  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  21-10-2562 17:32:46  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5865  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  21-10-2562 17:32:46  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5864  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  21-10-2562 17:32:46  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5863  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  21-10-2562 17:32:46  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5862  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  21-10-2562 17:32:46  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5861  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-10-2562 17:32:46  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 2/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5860  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  21-10-2562 07:38:59  MPI ก.ย.62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5859  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-10-2562 10:16:17  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5858  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-10-2562 10:16:17  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5857  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-10-2562 10:16:17  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5856  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-10-2562 10:16:17  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5855  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-10-2562 10:16:17  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5854  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-10-2562 10:16:17  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5853  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-10-2562 10:16:17  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5852  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  17-10-2562 09:06:51  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 1/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5851  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  17-10-2562 09:06:51  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 1/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5850  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  17-10-2562 09:06:51  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 1/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5849  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  17-10-2562 09:06:51  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 1/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5848  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  17-10-2562 09:06:51  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 1/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5847  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  17-10-2562 09:06:51  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 1/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5846  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-10-2562 09:06:51  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 1/63  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5845  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  10-10-2562 09:58:59  06ส่งMPIกันยา2562  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5844  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-10-2562 15:51:28  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
5843  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-10-2562 15:51:28  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
5842  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-10-2562 15:51:28  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
5841  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-10-2562 15:51:28  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5953 ข่าว รวม : 199 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |