กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4634  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  23-03-2561 10:41:33  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB1  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4633  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-03-2561 10:41:33  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB1  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4632  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  23-03-2561 10:38:32  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4631  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  23-03-2561 10:38:32  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4630  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  23-03-2561 10:38:32  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4629  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  23-03-2561 10:38:32  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4628  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  23-03-2561 10:38:32  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4627  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  23-03-2561 10:38:32  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4626  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-03-2561 10:38:32  แนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวในส่วนของ LAB  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4625  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  23-03-2561 08:47:18  MPI เดือน กุมภาพันธ์ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4624  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  22-03-2561 11:45:46  สวนจิกส่ง MPI กุมภาพันธ์ 61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4623  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  22-03-2561 08:46:43  ส่งคืน MPI เดือน ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4622  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  20-03-2561 14:17:48  เบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4621  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  19-03-2561 15:36:31  รง5สเดือนมีนา2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4620  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  19-03-2561 13:56:24  MPI บ้านบาก กุมภาพันธ์ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4619  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  19-03-2561 10:50:49  ส่งโครงการเบิกเงินบำรุง(เพิ่มเติม)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4618  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  19-03-2561 10:50:49  ส่งโครงการเบิกเงินบำรุง(เพิ่มเติม)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4617  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  19-03-2561 10:50:49  ส่งโครงการเบิกเงินบำรุง(เพิ่มเติม)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4616  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  19-03-2561 10:50:49  ส่งโครงการเบิกเงินบำรุง(เพิ่มเติม)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4615  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  19-03-2561 10:50:49  ส่งโครงการเบิกเงินบำรุง(เพิ่มเติม)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4614  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  19-03-2561 10:50:49  ส่งโครงการเบิกเงินบำรุง(เพิ่มเติม)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4613  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  19-03-2561 10:50:49  ส่งโครงการเบิกเงินบำรุง(เพิ่มเติม)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4612  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  16-03-2561 15:45:12  ส่งแผนและรายชื่อผู้ป่วย DM เอ็กซ์เรย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4611  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  16-03-2561 15:45:12  ส่งแผนและรายชื่อผู้ป่วย DM เอ็กซ์เรย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4610  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  16-03-2561 15:45:12  ส่งแผนและรายชื่อผู้ป่วย DM เอ็กซ์เรย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4609  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  16-03-2561 15:45:12  ส่งแผนและรายชื่อผู้ป่วย DM เอ็กซ์เรย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4608  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  16-03-2561 15:45:12  ส่งแผนและรายชื่อผู้ป่วย DM เอ็กซ์เรย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4607  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  16-03-2561 15:45:12  ส่งแผนและรายชื่อผู้ป่วย DM เอ็กซ์เรย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4606  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-03-2561 15:45:12  ส่งแผนและรายชื่อผู้ป่วย DM เอ็กซ์เรย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4605  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  16-03-2561 13:09:18  MPI ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 51 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |