กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4537  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-03-2561 11:53:42  ส่งผลสำรวจ ผลวิเคราะห์ และแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4536  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  14-03-2561 10:25:45  สวนจิกส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4535  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  14-03-2561 08:27:20  ส่ง43แฟ้มเดือนกพ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4534  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  14-03-2561 08:01:13  43 แฟ้มเดือน ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4533  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  13-03-2561 17:06:14  43 แฟ้ม ก.พ.61  - ด่วนที่สุด
4532  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  13-03-2561 17:06:14  43 แฟ้ม ก.พ.61  - ด่วนที่สุด
4531  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  13-03-2561 17:02:04  43 แฟ้ม ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4530  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  13-03-2561 17:02:04  43 แฟ้ม ก.พ.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4529  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  13-03-2561 13:24:02  ส่ง 43 แฟ้มเดือนกุมภาพันธ์ 61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4528  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4527  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4526  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4525  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4524  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4523  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4522  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-03-2561 10:52:13  เร่งรัดตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4521  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  12-03-2561 12:21:05  06ส่งMPIเดือนกุมภาพันธ์ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4520  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  11-03-2561 23:12:51  MPI กุมภาพันธ์ 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4519  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  09-03-2561 08:43:56  ส่ง43แฟ้มเดือนกพ.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4518  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  08-03-2561 15:57:28  43 แฟ้มเพื่อประกอบการเบิกยา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4517  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  08-03-2561 15:56:40  เบืกยาเดือนมีนาคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4516  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  07-03-2561 16:37:30  เบิกวัคซีนเดือนมีนาคม61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4515  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  07-03-2561 16:37:30  เบิกวัคซีนเดือนมีนาคม61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4514  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  06-03-2561 13:58:34  หนองแวงควงส่งรายงานยา ใก้ลหมดอายุเดือน กพ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4513  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  06-03-2561 13:57:19  หนองแวงควงส่งรายงานยา เดือน กพ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4512  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  06-03-2561 10:08:36  MPI เดือน กุมภาพันธ์ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4511  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4510  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4509  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4508  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-03-2561 14:11:40  แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6092 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] 54 [55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |