กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4454  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  27-02-2561 14:46:57  ส่ง รง. เบิกวัคซีนเดือน มี.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4453  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  27-02-2561 14:45:38  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.พ.2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4452  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-02-2561 14:24:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4451  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  27-02-2561 14:24:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4450  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  27-02-2561 14:24:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4449  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  27-02-2561 14:24:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4448  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  27-02-2561 14:24:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4447  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  27-02-2561 14:24:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4446  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-02-2561 14:24:36  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 7/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4445  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4444  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4443  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4442  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4441  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4440  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4439  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  26-02-2561 14:06:52  คัดเลือกชุมชนและประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4438  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  23-02-2561 09:30:23  สาธาณูปโภค  มีไฟล์แนบ ด่วน
4437  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  23-02-2561 09:26:18  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4436  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  23-02-2561 09:25:35  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4435  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  23-02-2561 09:23:44  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4434  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  23-02-2561 09:22:53  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4433  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  23-02-2561 09:22:16  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4432  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  23-02-2561 09:21:28  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4431  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  23-02-2561 09:20:25  ส่งคืน MPI เดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4430  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  22-02-2561 11:48:57  สวนจิกส่ง MPI มกราคม 61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4429  รพสต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานการเงิน(รพ)  21-02-2561 16:47:17  MPI มกราคม บ้านบาก ปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4428  anak สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4427  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4426  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4425  anak สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-02-2561 13:23:30  ขอให้จัดทำแผนและเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลผู้สูงอายุ พิการ ติดบ้านติดเตียงและประคับประคอง   มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |