กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4394  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4393  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4392  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4391  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4390  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4389  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-02-2561 13:22:52  ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างปลอดภัย  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4388  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4387  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4386  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4385  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4384  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4383  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4382  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-02-2561 13:14:34  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามสุขภาพ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4381  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  12-02-2561 13:10:13  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4380  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  12-02-2561 13:10:13  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4379  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  12-02-2561 11:18:07  ส่ง43แฟ้มเดือนมค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4378  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  12-02-2561 10:24:17  43 แฟ้มเดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4377  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  12-02-2561 09:03:31  สวนจิก ส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4376  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  12-02-2561 08:39:17  งานข้อมูล 43 แฟ้ม มต.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4375  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  12-02-2561 08:38:20  งานข้อมูล 43 แฟ้ม ตค.60-มต.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4374  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  09-02-2561 20:46:50  43 แฟ้มม.ค61  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4373  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กลุ่มการพยาบาล  09-02-2561 16:00:09  ส่งแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
4372  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.บ้านบาก  09-02-2561 16:00:09  ส่งแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
4371  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-02-2561 16:00:09  ส่งแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
4370  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.สวนจิก  09-02-2561 16:00:09  ส่งแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
4369  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองใหญ่  09-02-2561 16:00:09  ส่งแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
4368  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-02-2561 16:00:09  ส่งแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
4367  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.หนองแวงควง  09-02-2561 16:00:09  ส่งแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
4366  ภญ.พิทยาภรณ์ ศรีคำภา กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-02-2561 16:00:09  ส่งแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล  มีไฟล์แนบ ด่วน
4365  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  09-02-2561 15:56:11  43 แฟ้ม ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] 59 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |