กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

5840  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-10-2562 15:51:28  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
5839  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-10-2562 15:51:28  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
5838  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-10-2562 15:51:28  ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ  มีไฟล์แนบ ด่วน
5837  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  09-10-2562 15:49:47  เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วน
5836  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  09-10-2562 15:49:47  เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วน
5835  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  09-10-2562 15:49:47  เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วน
5834  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  09-10-2562 15:49:47  เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วน
5833  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  09-10-2562 15:49:47  เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วน
5832  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  09-10-2562 15:49:47  เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วน
5831  ไพลิน สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  09-10-2562 15:49:47  เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา ปี 63  มีไฟล์แนบ ด่วน
5830  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  09-10-2562 15:17:54  ส่ง MPI เดือน ก.ย.62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5829  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  27-09-2562 14:42:24  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน ต.ค.2562  มีไฟล์แนบ ด่วน
5828  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  27-09-2562 14:41:25  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กเดือนกันยายน 2562  มีไฟล์แนบ ด่วน
5827  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  24-09-2562 16:03:29  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ส.ค.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5826  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  24-09-2562 12:03:22  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ส.ค.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5825  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  24-09-2562 12:02:46  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ส.ค.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5824  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  23-09-2562 19:12:56  ส่ง MPI เดือน ส.ค.62  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
5823  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก งานยุทธศาสตร์/แผนงาน  16-09-2562 14:14:35  ส่งรายงาน กอช.  มีไฟล์แนบ ด่วน
5822  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  16-09-2562 14:14:35  ส่งรายงาน กอช.  มีไฟล์แนบ ด่วน
5821  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  16-09-2562 13:42:33  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ส.ค.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5820  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  16-09-2562 13:25:57  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 20/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5819  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  16-09-2562 13:25:57  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 20/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5818  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  16-09-2562 13:25:57  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 20/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5817  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  16-09-2562 13:25:57  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 20/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5816  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  16-09-2562 13:25:57  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 20/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5815  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  16-09-2562 13:25:57  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 20/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5814  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  16-09-2562 13:25:57  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 20/62  มีไฟล์แนบ ด่วน
5813  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  16-09-2562 11:52:43  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ส.ค.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5812  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  16-09-2562 10:42:58  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ส.ค.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
5811  จริยา จันทวี งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  12-09-2562 14:31:07  ส่งคืนข้อมูล MPI เดือน ส.ค.62  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 5953 ข่าว รวม : 199 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |