กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3926  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3925  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3924  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3923  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3922  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  10-11-2560 13:32:57  06ส่งMPIตค2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3921  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  10-11-2560 12:13:46  43 แฟ้มเดือน ต.ค.60   มีไฟล์แนบ ด่วน
3920  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3919  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3918  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3917  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3916  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3915  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3914  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3913  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-11-2560 10:56:34  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3912  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 10:56:34  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3911  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 10:56:34  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3910  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-11-2560 10:56:34  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3909  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  10-11-2560 10:26:09  สิทธิว่างเดือน กันยายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3908  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 10:26:09  สิทธิว่างเดือน กันยายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3907  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  10-11-2560 10:01:20  ส่ง MPI ต.ค.-พย.60 ปรับปรุงใหม่  มีไฟล์แนบ ด่วน
3906  รพ.สต.หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  09-11-2560 16:21:14  ส่ง43แฟ้มเดือนตค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3905  จิตติมา พลเมือง รพ.สต.บ้านบาก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  06-11-2560 15:24:08  ส่งใบเบิกยาประจำเดือน พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3904  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  03-11-2560 20:19:11  ส่งไฟล์ 43 แฟ้มเบิกยารพ.สต.โพธิ์สัยเดือนพฤศจิกายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3903  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเวชฯ  03-11-2560 16:06:58  รายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3902  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  03-11-2560 15:49:24  ส่งไฟล์เบิกยารพ.สต.โพธิ์สัยเดือนพฤศจิกายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3901  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  03-11-2560 14:57:57  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก ตุลาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3900  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-11-2560 14:57:57  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก ตุลาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3899  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  03-11-2560 14:56:29  ส่งเบิกวัคซีน พ.ย. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3898  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-11-2560 14:56:29  ส่งเบิกวัคซีน พ.ย. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3897  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  03-11-2560 14:08:34  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5698 ข่าว รวม : 190 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 61 [62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |