กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3643  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-09-2560 15:20:28  การเฝ้าระวังไวรัสซิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3642  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-09-2560 15:20:28  การเฝ้าระวังไวรัสซิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3641  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-09-2560 15:20:28  การเฝ้าระวังไวรัสซิก้า  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3640  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3639  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3638  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3637  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3636  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3635  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3634  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3633  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  05-09-2560 13:42:40  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก สิงหาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3632  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-09-2560 13:42:40  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก สิงหาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3631  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  05-09-2560 13:40:23  ส่งเบิกวัคซีน กันยายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3630  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-09-2560 13:40:23  ส่งเบิกวัคซีน กันยายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3629  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  05-09-2560 13:21:57  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3628  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-09-2560 14:13:46  เบิกวัคซีน เดือน กันยายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3627  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-09-2560 14:13:46  เบิกวัคซีน เดือน กันยายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3626  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  04-09-2560 14:03:05  MPI สิงหาคม 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3625  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-09-2560 11:30:10  43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3624  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  01-09-2560 10:41:35  ส่ง รง. เบิกวัคซีนเดือน ก.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3623  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  01-09-2560 10:40:23  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ส.ค.2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3622  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3621  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3620  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3619  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3618  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3617  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3616  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3615  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  29-08-2560 09:50:29  สวนจิกส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3614  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  28-08-2560 17:54:07  ส่ง43แฟ้มเดือนสค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5475 ข่าว รวม : 183 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |