กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3954  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  17-11-2560 14:13:53  ขอให้ส่งรายงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3953  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  17-11-2560 14:13:53  ขอให้ส่งรายงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3952  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  17-11-2560 14:13:53  ขอให้ส่งรายงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3951  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  17-11-2560 14:13:53  ขอให้ส่งรายงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3950  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-11-2560 14:13:53  ขอให้ส่งรายงาน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3949  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  14-11-2560 14:59:16  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงาน โครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3948  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  14-11-2560 14:59:16  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงาน โครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3947  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  14-11-2560 14:59:16  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงาน โครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3946  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  14-11-2560 14:59:16  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงาน โครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3945  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  14-11-2560 14:59:16  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงาน โครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3944  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  14-11-2560 14:59:16  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงาน โครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3943  Pailin Mungkung สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-11-2560 14:59:16  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมมการดำเนินงาน โครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3942  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  14-11-2560 14:01:09  เบิกยา  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3941  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  14-11-2560 13:24:56  ประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3940  รวงทอง ดังก้อง รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  13-11-2560 14:40:36  ส่่งเบิกยา พย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3939  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  13-11-2560 14:06:12  ส่ง MPI เดือน ตุลาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3938  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  13-11-2560 10:08:59  แฟ้มครุภัณฑ์ 04 หนองใหญ่ ปี 60   มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3937  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  13-11-2560 09:28:03  แผนปี 61 หนองใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
3936  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-11-2560 17:02:19  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3935  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 17:01:40  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3934  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  10-11-2560 17:00:30  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3933  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 17:00:12  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3932  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  10-11-2560 16:59:52  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3931  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  10-11-2560 16:59:30  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3930  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  10-11-2560 16:58:47  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3929  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3928  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3927  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3926  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3925  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |