กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4244  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม กลุ่มงานเวชฯ  17-01-2561 15:01:29  Plan โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4243  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  17-01-2561 15:01:29  Plan โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4242  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  17-01-2561 15:01:29  Plan โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4241  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  17-01-2561 15:01:29  Plan โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4240  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  17-01-2561 15:01:29  Plan โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4239  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  17-01-2561 15:01:29  Plan โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4238  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  17-01-2561 15:01:29  Plan โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4237  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-01-2561 15:01:29  Plan โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4236  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม กลุ่มงานเวชฯ  17-01-2561 15:00:03  แบบฟอร์มสำรวจ โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4235  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.บ้านบาก  17-01-2561 15:00:03  แบบฟอร์มสำรวจ โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4234  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  17-01-2561 15:00:03  แบบฟอร์มสำรวจ โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4233  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.สวนจิก  17-01-2561 15:00:03  แบบฟอร์มสำรวจ โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4232  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองใหญ่  17-01-2561 15:00:03  แบบฟอร์มสำรวจ โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4231  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.เมืองเปลือย  17-01-2561 15:00:03  แบบฟอร์มสำรวจ โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4230  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  17-01-2561 15:00:03  แบบฟอร์มสำรวจ โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4229  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-01-2561 15:00:03  แบบฟอร์มสำรวจ โครงการ  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4228  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  17-01-2561 14:25:38  43 แฟ้ม ธ.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4227  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  17-01-2561 14:16:57  มาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4226  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  17-01-2561 14:16:57  มาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4225  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  17-01-2561 14:16:57  มาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4224  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  17-01-2561 14:16:57  มาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4223  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  17-01-2561 14:16:57  มาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4222  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  17-01-2561 14:16:57  มาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4221  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  17-01-2561 14:16:57  มาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4220  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  17-01-2561 14:14:55  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งบทคัดย่อ นำเสนอผลงานวิชาการ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4219  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  17-01-2561 14:14:55  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งบทคัดย่อ นำเสนอผลงานวิชาการ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4218  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  17-01-2561 14:14:55  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งบทคัดย่อ นำเสนอผลงานวิชาการ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4217  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  17-01-2561 14:14:55  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งบทคัดย่อ นำเสนอผลงานวิชาการ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4216  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  17-01-2561 14:14:55  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งบทคัดย่อ นำเสนอผลงานวิชาการ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4215  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  17-01-2561 14:14:55  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่งบทคัดย่อ นำเสนอผลงานวิชาการ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |