กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3894  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  03-11-2560 13:16:47  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือน ต.ค..2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3893  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  03-11-2560 13:11:27  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ต.ค.2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3892  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-11-2560 11:25:49  อบรม cm  มีไฟล์แนบ ด่วน
3891  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-11-2560 11:25:49  อบรม cm  มีไฟล์แนบ ด่วน
3890  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-11-2560 11:25:49  อบรม cm  มีไฟล์แนบ ด่วน
3889  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-11-2560 11:25:49  อบรม cm  มีไฟล์แนบ ด่วน
3888  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-11-2560 11:25:49  อบรม cm  มีไฟล์แนบ ด่วน
3887  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-11-2560 11:25:49  อบรม cm  มีไฟล์แนบ ด่วน
3886  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-11-2560 11:25:49  อบรม cm  มีไฟล์แนบ ด่วน
3885  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-11-2560 11:14:59  งานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3884  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-11-2560 11:14:59  งานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3883  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-11-2560 11:14:59  งานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3882  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-11-2560 11:14:59  งานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3881  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-11-2560 11:14:59  งานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3880  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-11-2560 11:14:59  งานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3879  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-11-2560 11:14:59  งานผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ ด่วน
3878  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3877  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3876  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3875  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3874  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3873  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3872  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-11-2560 11:12:15  วาระประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3871  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  02-11-2560 09:36:59  43 แฟ้ม เพื่อเบิกยา  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3870  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  01-11-2560 22:16:59  ส่งเบิกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ต.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3869  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  01-11-2560 12:08:08  แผนปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3868  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3867  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3866  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3865  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  31-10-2560 15:52:27  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] 65 [66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |