กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4184  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  08-01-2561 13:42:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4183  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  08-01-2561 13:42:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 5/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4182  นายวรพจน์ บุ้งทอง งานควบคุมโรค(รพ) ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  08-01-2561 11:42:04  แบบประเมินด่านชุมชน ตามหลัก 3 ต  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4181  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  08-01-2561 10:54:16  ส่งเบิกวัคซีนเดือนมกราคม 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4180  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  08-01-2561 10:44:08  MPI เดือน ธันวาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4179  ประพาภรณ์ รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-01-2561 15:58:50  รพ.สต.หนองแวงควง ส่งรายงาน เบิกจ่ายยา ประจำเดือน ธ.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4178  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  04-01-2561 13:59:46  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก ธันวาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
4177  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-01-2561 13:59:46  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก ธันวาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
4176  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-01-2561 13:57:56  ส่งเบิกวัคซีน มกราคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4175  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-01-2561 13:57:56  ส่งเบิกวัคซีน มกราคม 2561  มีไฟล์แนบ ด่วน
4174  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  28-12-2560 14:14:10  ส่ง รง. เบิกวัคซีนเดือน ม.ค.61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4173  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  28-12-2560 14:12:45  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ธ.ค.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
4172  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  28-12-2560 13:53:39  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4171  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  28-12-2560 13:53:39  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4170  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  28-12-2560 13:53:39  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4169  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  28-12-2560 13:53:39  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4168  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  28-12-2560 13:53:39  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4167  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  28-12-2560 13:53:39  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4166  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-12-2560 13:53:39  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 4/61  มีไฟล์แนบ ด่วน
4165  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานพัสดุ(รพ)  25-12-2560 16:06:40  เบิกวัสดุการแพทย์  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4164  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4163  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4162  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4161  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4160  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4159  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4158  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4157  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-12-2560 12:11:28  เชิญเข้าอบรม ICD10  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4156  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-12-2560 12:11:28  เชิญเข้าอบรม ICD10  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4155  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-12-2560 11:17:26  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66 [67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |