กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

4161  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4160  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4159  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4158  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-12-2560 13:17:58   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4157  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-12-2560 12:11:28  เชิญเข้าอบรม ICD10  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4156  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-12-2560 12:11:28  เชิญเข้าอบรม ICD10  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4155  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-12-2560 11:17:26  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4154  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-12-2560 11:17:26  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4153  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-12-2560 11:17:26  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4152  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-12-2560 11:17:26  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4151  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-12-2560 11:17:26  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4150  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-12-2560 11:17:26  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4149  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-12-2560 11:17:26  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4148  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  25-12-2560 11:16:32  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4147  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  25-12-2560 11:16:32  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4146  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  25-12-2560 11:16:32  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4145  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  25-12-2560 11:16:32  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4144  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  25-12-2560 11:16:32  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4143  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  25-12-2560 11:16:32  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4142  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-12-2560 11:16:32  อุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
4134  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  24-12-2560 07:43:53  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4133  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  24-12-2560 07:41:37  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4132  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  24-12-2560 07:41:17  ส่งคืน MPI เดือน ต.ค.60-พ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4131  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  22-12-2560 11:39:39  สวนจิกส่ง mpi  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
4130  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  22-12-2560 10:29:06  ประชุมสุขภาพจิต  มีไฟล์แนบ ด่วน
4129  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  22-12-2560 10:29:06  ประชุมสุขภาพจิต  มีไฟล์แนบ ด่วน
4128  ทองงาม สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  22-12-2560 10:29:06  ประชุมสุขภาพจิต  มีไฟล์แนบ ด่วน
4127  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  22-12-2560 09:36:57  รง5ส06ธันวา60  มีไฟล์แนบ ด่วน
4126  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  21-12-2560 13:24:35  ส่งเบิกยาประจำเดือน ธันวาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
4125  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-12-2560 12:55:32  แจ้งแนวทางเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ภายในเครืข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6106 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 67 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |