กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3937  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  13-11-2560 09:28:03  แผนปี 61 หนองใหญ่  มีไฟล์แนบ ด่วน
3936  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-11-2560 17:02:19  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3935  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 17:01:40  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3934  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  10-11-2560 17:00:30  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3933  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 17:00:12  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3932  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  10-11-2560 16:59:52  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3931  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  10-11-2560 16:59:30  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3930  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  10-11-2560 16:58:47  ส่งคืน MPI ก.ย.60 และแฟ้มปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วน
3929  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3928  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3927  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3926  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3925  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3924  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3923  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-11-2560 16:01:54  ส่งแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 61  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3922  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  10-11-2560 13:32:57  06ส่งMPIตค2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3921  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานข้อมูล/43แฟัม  10-11-2560 12:13:46  43 แฟ้มเดือน ต.ค.60   มีไฟล์แนบ ด่วน
3920  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3919  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3918  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3917  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3916  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3915  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3914  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-11-2560 11:30:05  การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพปี 2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3913  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  10-11-2560 10:56:34  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3912  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  10-11-2560 10:56:34  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3911  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 10:56:34  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3910  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  10-11-2560 10:56:34  ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงและโปรเจกเตอร์  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3909  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.โพธิ์สัย  10-11-2560 10:26:09  สิทธิว่างเดือน กันยายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3908  สุวัฒน์ งานข้อมูล/43แฟัม รพ.สต.หนองแวงควง  10-11-2560 10:26:09  สิทธิว่างเดือน กันยายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |