กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3534  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  02-08-2560 13:38:06  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.ค.2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3533  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  01-08-2560 13:07:25  รง5ส072560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3532  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  01-08-2560 10:00:51  43 แฟ้ม ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3531  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  01-08-2560 10:00:51  43 แฟ้ม ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3530  นายประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  31-07-2560 15:45:57  สวนจิกส่งรายงานสอบสวนอาหารเป็นพิษ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3529  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  31-07-2560 14:45:53  ส่งคืน MPI มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3528  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  31-07-2560 09:48:24  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3527  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-07-2560 11:46:45  ส่งคืน MPI มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3526  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  27-07-2560 11:46:19  ส่งคืน MPI มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3525  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  27-07-2560 11:46:03  ส่งคืน MPI มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3524  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  27-07-2560 11:45:44  ส่งคืน MPI มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3523  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  27-07-2560 11:45:17  ส่งคืน MPI มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3522  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-07-2560 11:44:51  ส่งคืน MPI มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3521  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3520  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3519  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3518  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3517  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3516  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3515  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3514  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  26-07-2560 14:08:06  ข้อมูลการประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน รพ.สต.โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3513  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  26-07-2560 14:08:06  ข้อมูลการประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน รพ.สต.โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3512  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3511  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3510  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3509  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3508  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3507  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3506  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3505  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76] 77 [78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |