กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3504  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3503  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3502  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3501  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3500  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3499  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3498  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3497  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3496  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3495  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3494  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3493  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3492  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3491  ประกายวัลย์ มณีกัญญ์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  17-07-2560 13:32:55  ส่งคำสั่ง รพ.สต.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3490  ประกายวัลย์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  17-07-2560 11:35:15  ส่งคำสั่ง รพ.สต.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3489  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  17-07-2560 10:51:43  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
3488  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  15-07-2560 15:00:21  MPI เดือน มิถุนายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3487  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  13-07-2560 15:28:16  ส่งรายงานการเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3486  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  13-07-2560 10:47:48  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3485  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  13-07-2560 10:47:48  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3484  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  13-07-2560 10:47:48  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3483  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  13-07-2560 10:47:48  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3482  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  13-07-2560 10:47:48  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3481  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  13-07-2560 10:47:48  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3480  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  13-07-2560 10:47:48  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  มีไฟล์แนบ ด่วน
3479  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  12-07-2560 09:19:02  สวนจิกส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3478  นิติกร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  11-07-2560 18:35:29  43 แฟ้มเดือนมิถุนายน60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3477  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานข้อมูล/43แฟัม  11-07-2560 14:51:55  43 แฟ้ม มิ.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3476  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  11-07-2560 11:27:10  โพธิ์ทอง ส่ง MPI มิ.ย.2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3475  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานข้อมูล/43แฟัม  08-07-2560 16:25:55  43 แฟ้มเดือน มิถุนายน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] 78 [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |