กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3444  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-07-2560 15:39:46  ส่งรง.เบิกวัคซีนเด็กเดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3443  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  04-07-2560 14:33:50  MPI มิถุนายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3442  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  04-07-2560 11:11:07  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กเดือน มิใยใ60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3441  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-07-2560 11:11:07  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กเดือน มิใยใ60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3440  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-07-2560 11:09:02  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งเบิกวัคซีน ก.ค60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3439  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  04-07-2560 11:09:02  รพ.สต.โพธิ์ทองส่งเบิกวัคซีน ก.ค60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3438  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3437  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3436  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3435  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3434  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3433  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3432  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-07-2560 15:37:54  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3431  ภาราดา รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  03-07-2560 15:23:29  ขอเบิกวัคซีน  มีไฟล์แนบ ด่วน
3430  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3429  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3428  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3427  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3426  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3425  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3424  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-07-2560 15:20:11  ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3423  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  03-07-2560 12:00:32  การรายงานการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3422  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  03-07-2560 12:00:32  การรายงานการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3421  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  03-07-2560 12:00:32  การรายงานการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3420  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  03-07-2560 12:00:32  การรายงานการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3419  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  03-07-2560 12:00:32  การรายงานการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3418  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  03-07-2560 12:00:32  การรายงานการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3417  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  03-07-2560 12:00:32  การรายงานการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3416  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย ศูนย์ระบาด/ควบคุมโรค  30-06-2560 15:05:48  รง5สมิย60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3415  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  30-06-2560 12:22:40  แจ้งตรวจสอบเฝ้าระวังยาบำรุงร่างกายตราพญานาค  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |