กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          
ประกาศ การส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ (((คลิก)))

3414  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  30-06-2560 12:22:40  แจ้งตรวจสอบเฝ้าระวังยาบำรุงร่างกายตราพญานาค  มีไฟล์แนบ ด่วน
3413  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  30-06-2560 12:22:40  แจ้งตรวจสอบเฝ้าระวังยาบำรุงร่างกายตราพญานาค  มีไฟล์แนบ ด่วน
3412  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  30-06-2560 12:22:40  แจ้งตรวจสอบเฝ้าระวังยาบำรุงร่างกายตราพญานาค  มีไฟล์แนบ ด่วน
3411  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  30-06-2560 12:22:40  แจ้งตรวจสอบเฝ้าระวังยาบำรุงร่างกายตราพญานาค  มีไฟล์แนบ ด่วน
3410  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  30-06-2560 12:22:40  แจ้งตรวจสอบเฝ้าระวังยาบำรุงร่างกายตราพญานาค  มีไฟล์แนบ ด่วน
3409  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  30-06-2560 12:22:40  แจ้งตรวจสอบเฝ้าระวังยาบำรุงร่างกายตราพญานาค  มีไฟล์แนบ ด่วน
3408  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  30-06-2560 10:33:52  ส่งคืน MPI พ.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3407  สุภาวดี รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2560 18:20:28  โพธิ์ทอง ส่ง ผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3406  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2560 15:08:05  ผลงาน 6 เดือน ปี60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3405  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2560 14:38:27  ผลงาน 6 เดือน รพ.สต.เมืองเปลือย  มีไฟล์แนบ ด่วน
3404  กุลทรัพย์ ลุนนี รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2560 14:28:31  ส่งผลงาน 6 เดือนค่ะ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3403  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-06-2560 14:17:51  การจัดกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560"  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3402  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-06-2560 14:17:51  การจัดกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560"  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3401  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-06-2560 14:17:51  การจัดกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560"  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3400  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-06-2560 14:17:51  การจัดกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560"  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3399  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-06-2560 14:17:51  การจัดกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560"  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3398  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-06-2560 14:17:51  การจัดกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560"  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3397  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-06-2560 14:17:51  การจัดกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560"  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3396  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2560 11:17:19  ประเมินผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3395  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ สสอ.ศรีสมเด็จ  29-06-2560 10:56:45  ผลงาน 6 เดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3394  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  29-06-2560 10:19:41  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3393  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  28-06-2560 10:55:17  KPI 60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3392  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  28-06-2560 05:48:47  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3391  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  28-06-2560 05:48:47  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3390  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  28-06-2560 05:48:47  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3389  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  28-06-2560 05:48:47  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3388  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  28-06-2560 05:48:47  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3387  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  28-06-2560 05:48:47  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3386  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  28-06-2560 05:48:47  เชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3385  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  27-06-2560 17:11:31  ส่งคืน MPI พ.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 5786 ข่าว รวม : 193 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |