กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3697  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-09-2560 15:19:15  ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3696  สสอ. สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-09-2560 15:19:15  ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3695  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  29-09-2560 11:26:11  ส่งรง.เบิกวัคซีนเดือนต.ค.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3694  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  29-09-2560 11:24:31  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ก.ย.2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3693  นิตยา รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย  27-09-2560 20:13:08  ส่ง43แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3692  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-09-2560 14:26:17  ส่งคืน MPI เดือน ส.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3691  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  27-09-2560 14:25:53  ส่งคืน MPI เดือน ส.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3690  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  27-09-2560 14:25:31  ส่งคืน MPI เดือน ส.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3689  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  27-09-2560 14:25:04  ส่งคืน MPI เดือน ส.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3688  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3687  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3686  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3685  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3684  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3683  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3682  ิbanjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-09-2560 11:32:50  ขอความร่วมมือสรุปการการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3681  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3680  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3679  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3678  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3677  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3676  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3675  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-09-2560 11:24:52  โครงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ2561  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3674  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  27-09-2560 10:27:15  ส่ง MPI เดือน สิงหาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3673  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  22-09-2560 15:09:46  MPI เดือน สิงหาคม 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3672  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3671  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3670  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3669  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3668  banjerdja สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  20-09-2560 13:18:11  ขอให้ส่งรายงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไตรมาส 4/2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |