กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3637  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3636  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3635  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3634  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  05-09-2560 15:19:03  โอวาทผู้นำศาสนาสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3633  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเวชฯ  05-09-2560 13:42:40  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก สิงหาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3632  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-09-2560 13:42:40  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก สิงหาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3631  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  05-09-2560 13:40:23  ส่งเบิกวัคซีน กันยายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3630  บุษบา รพ.สต.โพธิ์ทอง สสอ.ศรีสมเด็จ  05-09-2560 13:40:23  ส่งเบิกวัคซีน กันยายน 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3629  สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเวชฯ  05-09-2560 13:21:57  ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็ก  มีไฟล์แนบ ด่วน
3628  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-09-2560 14:13:46  เบิกวัคซีน เดือน กันยายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3627  รพ.สต.สวนจิก รพ.สต.สวนจิก สสอ.ศรีสมเด็จ  04-09-2560 14:13:46  เบิกวัคซีน เดือน กันยายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3626  วุฒิชัย รพ.สต.หนองใหญ่ งานการเงิน(รพ)  04-09-2560 14:03:05  MPI สิงหาคม 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3625  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  04-09-2560 11:30:10  43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3624  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง สสอ.ศรีสมเด็จ  01-09-2560 10:41:35  ส่ง รง. เบิกวัคซีนเดือน ก.ย.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3623  มารศรี รพ.สต.หนองแวงควง กลุ่มงานเวชฯ  01-09-2560 10:40:23  ส่งรง.อนามัยแม่และเด็กเดือน ส.ค.2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3622  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3621  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3620  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3619  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3618  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3617  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3616  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  29-08-2560 14:58:21  ขอเชิญอบรมการบำบัดผู้เสพยาสูบและการบันทึกข้อมูล  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3615  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานข้อมูล/43แฟัม  29-08-2560 09:50:29  สวนจิกส่ง 43 แฟ้ม  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3614  หนองใหญ่ รพ.สต.หนองใหญ่ งานข้อมูล/43แฟัม  28-08-2560 17:54:07  ส่ง43แฟ้มเดือนสค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3613  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  28-08-2560 16:49:20  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3612  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  28-08-2560 15:53:12  43 แฟ้ม เดือน กรกฎาคม 60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3611  ประมูล จันนะรา รพ.สต.สวนจิก งานการเงิน(รพ)  28-08-2560 10:59:35  สวนจิกส่ง MPI  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3610  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  25-08-2560 13:37:15  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3609  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  25-08-2560 13:37:15  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3608  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.สวนจิก  25-08-2560 13:37:15  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |