กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3607  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  25-08-2560 13:37:15  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3606  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  25-08-2560 13:37:15  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3605  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  25-08-2560 13:37:15  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3604  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  25-08-2560 13:37:15  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 15/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3603  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  24-08-2560 17:21:40  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3602  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  24-08-2560 17:21:24  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3601  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  24-08-2560 17:20:42  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3600  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองใหญ่  24-08-2560 17:20:26  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3599  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์สัย  24-08-2560 17:20:07  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3598  จุฑามาศ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.บ้านบาก  24-08-2560 17:19:46  ส่งคืน MPI เดือน ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3597  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  24-08-2560 11:37:12  เตรียมพร้อมเฝ้าระวังไข้หวัดนก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3596  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  24-08-2560 11:37:12  เตรียมพร้อมเฝ้าระวังไข้หวัดนก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3595  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  24-08-2560 11:37:12  เตรียมพร้อมเฝ้าระวังไข้หวัดนก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3594  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  24-08-2560 11:37:12  เตรียมพร้อมเฝ้าระวังไข้หวัดนก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3593  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  24-08-2560 11:37:12  เตรียมพร้อมเฝ้าระวังไข้หวัดนก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3592  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  24-08-2560 11:37:12  เตรียมพร้อมเฝ้าระวังไข้หวัดนก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3591  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  24-08-2560 11:37:12  เตรียมพร้อมเฝ้าระวังไข้หวัดนก  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3590  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ กลุ่มงานเวชฯ  24-08-2560 11:19:42  ส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนฯ โครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รอบปีดำเนินงาน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3589  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  24-08-2560 11:19:42  ส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนฯ โครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รอบปีดำเนินงาน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3588  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  24-08-2560 11:19:42  ส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนฯ โครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รอบปีดำเนินงาน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3587  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  24-08-2560 11:19:42  ส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนฯ โครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รอบปีดำเนินงาน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3586  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  24-08-2560 11:19:42  ส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนฯ โครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รอบปีดำเนินงาน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3585  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  24-08-2560 11:19:42  ส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนฯ โครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รอบปีดำเนินงาน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3584  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  24-08-2560 11:19:42  ส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนฯ โครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รอบปีดำเนินงาน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3583  บรรเจิด สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  24-08-2560 11:19:42  ส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนฯ โครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รอบปีดำเนินงาน 2559  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3582  รพ.สต.โพธิ์สัย รพ.สต.โพธิ์สัย งานการเงิน(รพ)  22-08-2560 15:59:18  MPIกค2560  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3581  พิสมัย จันทรสมัย รพ.สต.เมืองเปลือย สสอ.ศรีสมเด็จ  22-08-2560 14:54:41  จัดสรรเงินแพทย์แผนไทย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3580  อัญชนา รพ.สต.หนองแวงควง งานการเงิน(รพ)  22-08-2560 10:18:40  MPI ก.ค.60  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3579  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  18-08-2560 11:48:50  รพ.สต.เมืองเปลือย ส่ง MPI เดือน กรกฏาคม2560  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3578  เกียรติพล คำภู รพ.สต.โพธิ์ทอง งานการเงิน(รพ)  17-08-2560 14:09:09  ส่ง MPI เดือน กรกฏาคม 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |