กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

   
          

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ cupsrisomdej.net จะหมดอายุการช่ากับเอกชน ทั้งนี้จะไม่มีการต่ออายุ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้ ก่อนที่ระบบจะปิด ภายในเดือน เม.ย.63 และต่อไปให้ใช้ระบบ รับ-ส่งข้อมูล ใหม่ ใช้พื้นที่ของกรทรวงสาธารณสุข

http://sisomdet.moph.go.th/data/
v
v
((คลิก))
((ระบบรับ-ส่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ))

รายละเอียดการเข้าใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ไลน์ไอดี mansiri

3517  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.เมืองเปลือย  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3516  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.หนองแวงควง  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3515  ธัญยธรณ์ งานการเงิน(รพ) รพ.สต.โพธิ์ทอง  27-07-2560 11:15:17  แจ้งโอนเงินครั้งที่ 14/60  มีไฟล์แนบ ด่วน
3514  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย งานข้อมูล/43แฟัม  26-07-2560 14:08:06  ข้อมูลการประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน รพ.สต.โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3513  นิติพร หานนท์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  26-07-2560 14:08:06  ข้อมูลการประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน รพ.สต.โพธิ์สัย  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3512  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3511  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3510  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3509  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3508  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3507  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3506  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-07-2560 14:40:30  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
3505  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3504  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3503  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3502  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3501  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3500  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3499  ไพลิน มั่งคั่ง สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  21-07-2560 14:35:00  เร่งรัดการบันทึกการตรวจคัดกรองเต้านม  - ด่วนมาก
3498  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.บ้านบาก  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3497  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์สัย  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3496  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.สวนจิก  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3495  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองใหญ่  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3494  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.เมืองเปลือย  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3493  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.หนองแวงควง  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3492  สสอ สสอ.ศรีสมเด็จ รพ.สต.โพธิ์ทอง  18-07-2560 11:19:55  แผนออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีไฟล์แนบ ด่วน
3491  ประกายวัลย์ มณีกัญญ์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  17-07-2560 13:32:55  ส่งคำสั่ง รพ.สต.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3490  ประกายวัลย์ รพ.สต.โพธิ์สัย สสอ.ศรีสมเด็จ  17-07-2560 11:35:15  ส่งคำสั่ง รพ.สต.  มีไฟล์แนบ ด่วนที่สุด
3489  รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านบาก สสอ.ศรีสมเด็จ  17-07-2560 10:51:43  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.  มีไฟล์แนบ ด่วน
3488  นภาพร รพ.สต.เมืองเปลือย งานการเงิน(รพ)  15-07-2560 15:00:21  MPI เดือน มิถุนายน 60  มีไฟล์แนบ ด่วนมาก
 
มีจำนวนทั้งหมด 6099 ข่าว รวม : 204 หน้า ย้อนกลับ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] 88 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203]หน้าถัดไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ | คู่มือการใช้งาน | mansiri | ผู้ดูแลระบบ |